21 januari 2016 | 11 de jaargang | nummer 2

Orde in Actie

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Grondwettelijk Hof laat zittingen in de gevangenis toe

  Sinds 2014 kunnen de raadkamer en KI zitting houden in de gevangenis wanneer ze oordelen over de verlenging van de voorlopige hechtenis. Ook de strafuitvoeringsrechtbank kan zich naar de gevangenis begeven. De Orde van Vlaamse Balies vocht die wetten aan bij het Grondwettelijk Hof. Dat zag geen problemen met zittingen in de gevangenis, maar formuleerde enkele belangrijke nuanceringen.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Strafrecht-potpourri bijna een feit

  De finale stemming in de plenaire vergadering van de Kamer over het tweede potpourriwetsontwerp (over het straf(proces)recht) is nog even uitgesteld, nadat in extremis advies aan de Raad van State werd gevraagd. De OVB probeert intussen nog een beperking van het neerleggen van conclusies weg te werken.

  Zodra de wet gestemd is, mag u opnieuw een wetgevingsdossier verwachten.

 • Wetsvoorstel videoconferentie in strafzaken wordt vandaag gestemd

  Nadat het Grondwettelijk Hof op 14 januari instemde met zittingen in de gevangenis, wordt vandaag in de plenaire vergadering van de Kamer gestemd over een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat de aangehouden verdachte ook via videoconferentie verschijnt.

 • Over gerechtskosten en -deskundigen

  In de vergadering van de Kamercommissie Justitie van 20 januari ging de minister van Justitie uitvoerig in op de controle van de kwaliteit van de gerechtsdeskundigen en de bestrijding van de achterstallige gerechtskosten.