18 februari 2016 | 11 de jaargang | nummer 4

Orde in Actie

Advocaat in Actie

  • Info rechtbanken

    Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

  • Steunpunt bestrijding armoede publiceert online beslissingen

    Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting publiceert online beslissingen van verschillende hoven en rechtbanken die interessant zijn in het kader van de evaluatie van de effectiviteit van rechten van mensen in armoede.

    De beslissingen worden samengevat, krijgen trefwoorden en worden onder rubrieken op een specifieke webpagina gepubliceerd.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden