3 maart 2016 | 11 de jaargang | nummer 5

Orde in Actie

 • OVB organiseert: roadshow Potpourri II - veranderingen voor de advocaat in strafzaken

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert een reeks specifieke vormingen rond de tweede Potpourriwet.

  Schrijf u nu in en ontdek de belangrijkste veranderingen voor de strafrechtadvocatuur. Mr. Tom De Meester, advocaat te Antwerpen en al jarenlang lid van de OVB-commissie strafrecht, loodst u doorheen de voornaamste wetswijzigingen.

  Er is erkenning aangevraagd voor 2 juridische punten. De deelnameprijs bedraagt 50 euro.

 • Oproep kandidaturen Federale Bemiddelingscommissie

  Er verscheen een nieuwe oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de algemene commissie van de Federale Bemiddelingscommissie in het Belgisch Staatsblad.

 • Uw voordelen met de diensten op het DPA

  Via het Digitaal Platform voor de Advocaat hebt u rechtstreekse toegang tot het Rijksregister, CBB en Graydon. Aanmelden met uw elektronische identiteitskaart is verplicht, gezien de gevoelige informatie waartoe u toegang krijgt, maar u haalt er ook veel voordelen uit.

 • Algemene vergadering 24 februari 2016: bepalingen media

  De algemene vergadering besliste op 24 februari 2016 over een voorstel tot wijziging van de bepalingen "media" van de Codex Deontologie voor Advocaten. Lees hier het verkort verslag.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 24/02/2016 - 02/03/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 19 februari tot en met 3 maart 2016.

 • PPII en KB Grievenformulier hoger beroep in strafzaken in Staatsblad

  De tweede potpourriwet, die het straf(proces)recht aanzienlijk wijzigt, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 februari 2016 en trad in werking op 29 februari 2016. De bepalingen inzake o.m. hoger beroep en verzet traden een dag later, op 1 maart, in werking. In het Staatsblad verscheen ook een KB met een modelformulier om hoger beroep in strafzaken in te stellen.

 • Drempel btw-vrijstelling verhoogd voor advocaat-medewerkers en stagiairs

  De verhoging van de drempel van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen wordt nu ook toegepast voor advocaat-medewerkers en advocaat-stagiairs die gebruikmaken van de facultatieve bijzondere regeling.

 • Besluit Vlaamse Regering Omgevingsvergunning gepubliceerd

  Op 23 februari werd het Besluit Vlaamse Regering Omgevingsvergunning gepubliceerd. Dat wil verschillende aspecten van de vergunningsprocedure samenbrengen om de efficiëntie en rechtszekerheid te bevorderen.

 • Zaakverdelingsreglementen: deel 1

  Vorige week werden de eerste vier zaakverdelingsreglementen van de rechtbanken van eerste aanleg Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Luik en Namen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Wet in Wording

Advocatuur Cross Border

 • Openbare raadpleging over hervorming transparantie in Europees lobbyregime

  De Europese Commissie publiceerde op 2 maart 2016 een openbare raadpleging over het voorstel van een verplicht transparantieregister.

  Dat register bevat gegevens van alle lobbyisten en belanghebbenden voor wie bij de Europese instellingen wordt gelobbyd. Voorlopig is de inschrijving vrijwillig, maar de geplande hervormingen zouden dat verplicht maken.

  Lees hier de mogelijke gevolgen en hoe u kan bijdragen tot de hervormingen.

 • EU-VS Privacybescherming: uw privacy is toch nog iets waard

  De Europese Commissie kondigde op 29 februari 2016 de juridische teksten aan die een "Privacy Schild" creëren tussen de EU en de VS.

  Sinds in 2013 aan het licht kwam dat Amerikaanse inlichtingendiensten systematisch de privécommunicatie van Europese burgers en zelfs politici onderschepten, werden maatregelen getroffen om dergelijke inbreuken te voorkomen en om het vertrouwen te herstellen in de trans-Atlantische uitwisseling van persoonsgegevens en data.

  Vandaag werd op verschillende vlakken vooruitgang geboekt. U leest het allemaal in dit artikel.