12 mei 2016 | 11 de jaargang | nummer 9

Orde in Actie

 • Nieuwe advocaat.be: mobieler en gebruiksvriendelijker

  De vernieuwde website advocaat.be is klaar! Hij heeft een hedendaagse look gekregen, is mobiel consulteerbaar (pc, tablet, smartphone) en vooral: hij is aangepast aan de noden van de bezoekers. Ontdek hem zelf op www.advocaat.be.

 • Stand van zaken Potpourri III en IV

  Inmiddels werd het derde potpourriwetsontwerp goedgekeurd door het parlement en heeft de studiedienst van de OVB zijn commentaar bezorgd op het voorontwerp van de vierde potpourriwet aan de minister van Justitie. Ook de hervorming van het Strafwetboek is uit de startblokken geschoten.

 • OVB strijdt voor correcte definitie vrij beroep

  Samen met de andere juridische actoren blijft de OVB bij de minister van Justitie volop ijveren voor een correcte definitie van het vrij beroep in het handels- en economisch recht, die beantwoordt aan de belangen van de beroepsgroep en de rechtzoekenden.

 • Fiscale fiche 281.50 - vergoeding juridische tweedelijnsbijstand online

  De fiscale fiche 281.50 aanslagjaar 2016, inkomsten 2015, voor de vergoedingen in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand staat online op het privaat luik.

 • Wat deed Diplad in 2015?

  Cvba Diplad werd opgericht op 19 december 2014 met als opdracht de advocatuur de digitale toekomst binnen te loodsen. Het heeft de ambitie dagelijkse taken van de advocaat en zijn medewerkers via digitalisering te vereenvoudigen. Dankzij Diplad zullen de advocaten met alle actoren binnen justitie elektronisch en in alle veiligheid en vertrouwen gegevens kunnen uitwisselen.

  Gisteren vond de jaarlijkse algemene vergadering van de cvba plaats.

 • OVB organiseert: hervorming juridische tweedelijnsbijstand

  De OVB houdt eind mei/begin juni een Ronde van Vlaanderen. Ze gaat langs bij alle Vlaamse balies om u de op til zijnde wetswijzigingen aangaande de juridische tweedelijnsbijstand toe te lichten.

 • Advocatenrun: voorinschrijven nog mogelijk tot en met 27 mei!

  Voorinschrijven voor de Advocatenrun van zondag 5 juni kan nog tot en met vrijdag 27 mei.
  Bekijk het volledige programma op www.advocaat.be/advocatenrun en schrijf snel in (sommige activiteiten hebben een maximum aantal deelnemers).

 • Algemene vergadering 27/04/2016

  Een nieuwe website: de algemene vergadering kreeg de primeur! Verder besprak ze de verkiezingen, samenstelling en werking van de raad van bestuur en de algemene vergadering.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 27/04/2016 - 29/04/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Centraal Aanmeldpunt Drugs moet haar werkzaamheden stopzetten

  In elke gevangenis was er een centraal aanmeldpunt (CAP) werkzaam dat gedetineerden begeleidde naar de drughulpverlening binnen en buiten de gevangenis. Omdat het CAP geen overheidsfinanciering meer krijgt, zijn ze genoodzaakt hun dienstverlening in de Belgische gevangenissen stop te zetten vanaf 1 mei 2016.

 • Liberform - Premies voor opleidingen personeel

  Liberform is een opleidingscentrum dat zich toespitst op de sector van het vrije beroep. De ideale partner voor de werkgever die op zoek is naar goede opleidingen voor zijn werknemers, voor werknemers die zich willen bijscholen en voor iedereen die de sector van het vrije beroep wil leren kennen.

  Sinds vorige week kunnen werkgevers ook premies aanvragen voor opleidingen die werknemers of zijzelf volgen.

 • Oproep kandidaten voorzitterschap Regionale Kamer van Beroep Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Advocaten met minstens tien jaar ervaring in het ambtenarenrecht kunnen zich kandidaat stellen voor het effectieve of plaatsvervangende voorzitterschap van de Regionale Kamer van Beroep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Rechtsbijstandsverzekering en vrije keuze van advocaat

  Het Hof van Justitie heeft op 7 april 2016 in twee arresten geoordeeld dat het begrip “administratieve procedure” in de zin van artikel 4, lid 1, a) van richtlijn 87/344 – dat de vrije keuze van advocaat in het kader van een rechtsbijstandsverzekering oplegt - niet beperkt is tot gerechtelijke procedures in bestuursaangelegenheden.

Wet Geworden

Wet in Wording

Advocatuur Cross Border

 • Wordt u de volgende OVB-expert binnen de CCBE?

  De OVB is op zoek naar kandidaten-experts voor drie CCBE-commissies:
  - de commissie EU Lawyers
  - de commissie Permanente delegatie bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  - de commissie Permanente delegatie bij het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie en het EVA-Hof

  Interesse? Bezorg ons uw cv.

 • Arrestatie Turkse advocaten: premier Michel en minister Reynders reageren op OVB-brief

  Midden maart werden verschillende Turkse advocaten gearresteerd. De OVB verwoordde haar protest in brieven naar president Erdogan, premier Michel, minister Reynders en mevrouw Modreghani, Hoge vertegenwoordiger bij de Europese Unie. Premier Michel en minister Reynders hebben intussen geantwoord.