26 mei 2016 | 11 de jaargang | nummer 10

Orde in Actie

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Europees Aanhoudingsbevel na verstekvonnis: Hof van Justitie verduidelijkt voorwaarden

  De tenuitvoerlegging van een Europees Aanhoudingsbevel na een veroordeling bij verstek kan worden geweigerd wanneer het niet zeker is dat de betrokkene tijdig op de hoogte was van de tijd en de plaats van de terechtzitting. In een prejudiciële beslissing oordeelt het Hof van Justitie dat die zekerheid er niet is wanneer een huisgenoot de dagvaarding in ontvangst neemt.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 13 tot en met 24 mei 2016.

 • Wetgevingsdossier PP III

  De wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie verscheen op 13 mei 2016 in het Belgisch Staatsblad. De studiedienst van de OVB bezorgt u daarbij opnieuw een uitgebreid wetgevingsdossier.

Wet in Wording

Advocatuur Cross Border

 • Advocaten schieten vluchtelingen in Lesbos te hulp

  Vanaf de tweede helft van dit jaar gaat een CCBE project van start in Lesbos (Griekenland), waar advocaten vrijwillig juridische hulp bieden aan migranten en vluchtelingen die verblijven in het Moria kamp.

  Bent u geïnteresseerd om aan dat project deel te nemen? Meer informatie leest u in dit artikel.

 • Wordt u de volgende OVB-expert binnen de CCBE?

  De OVB is op zoek naar kandidaten-experts voor drie CCBE-commissies:
  - de commissie EU Lawyers
  - de commissie Permanente delegatie bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  - de commissie Permanente delegatie bij het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie en het EVA-Hof

  Interesse? Bezorg ons uw cv.

 • De Europese balies informeren

  De CCBE vertegenwoordigt ruim 1 miljoen Europese advocaten op Europees en internationaal niveau.

  Elke maand leest u hier wat de CCBE voor de Europese advocatuur heeft verwezenlijk en welke initiatieven en projecten zij nog plant.

  Tijdens de maand april ging de aandacht van de CCBE voornamelijk naar de betekenis van het recht, de toekomst van advocatenkantoren in een toenemende digitale wereld, het TRAINAC project van de Stichting van Europese Advocaten, de situatie van advocaten in Oekraïne, het Europees Parket.