23 juni 2016 | 11 de jaargang | nummer 12

Orde in Actie

 • OVB ondertekent protocolakkoord inzake informatisering

  De Orde van Vlaamse Balies ondertekende op 22 juni 2016 een ambitieus protocolakkoord met de minister van Justitie en andere juridische beroepen over de informatisering van Justitie. Samen gaan ze voor een langdurige en constructieve aanpak op het vlak van uitwisseling van informatie en ervaring, om zo de transitie naar een digitale justitie mogelijk te maken. Gisteren verscheen in het Belgisch Staatsblad ook het Koninklijk Besluit en het Ministerieel Besluit waardoor E-box en E-deposit een wettelijk basis krijgen.

 • Het zelfstandigenstatuut: onhoudbaar voor de advocaat?

  Het zelfstandigenstatuut van de advocaat staat onder druk: bestaan er voldoende garanties voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid als men van één cliënt leeft? Kan een werknemersstatuut voordelen hebben? En moet een advocaat failliet verklaard kunnen worden? Mrs. Bruno Blanpain, Liesbeth Jansens, Robert Sanders en Marco Schoups buigen zich over die vragen in een ronde tafeldebat in Ad Rem.

  Verder in deze editie:
  - Bert Gabriëls op de stoel over voogdijschap voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen
  - Hoe de OVB uw 385 euro besteedt: een audit
  - Mr. Luc Walleyn analyseert de uitdaging die de asielcrisis met zich meebrengt voor de balie
  - Taal als onderscheidende factor

 • Parlementaire werkzaamheden hervorming juridische tweedelijnsbijstand

  De Kamercommissie Justitie keurde op 21 juni 2016 het wetsontwerp over de juridische tweedelijnsbijstand goed. Daarbij werd een aantal voorstellen van de OVB overgenomen door de politieke partijen en ook effectief aangenomen. Over het wetsvoorstel over het fonds tweedelijnsbijstand wordt advies gevraagd bij de Raad van State.

 • Stand van zaken integratie DPA-diensten in softwarepakketten

  In OrdeExpress nr. 8 van 28 april gaven we een stand van zaken over de integratie van de DPA-diensten in de softwarepakketten. Intussen hebben enkele pakketten vooruitgang geboekt op het vlak van die integratie. Zo ontvingen DLex en Cicero hun label. Hierbij een overzicht van waar de pakketten staan.

 • OVB zoekt...

  De Orde van Vlaamse Balies is op zoek naar twee juristen voor haar studiedienst, waarvan een gespecialiseerd in strafrecht en een met een algemeen profiel.

 • OrdeExpress zomert

  Ook OrdeExpress neemt vakantie. Tijdens de zomermaanden moet u het wat langer zonder uw tweewekelijkse nieuwsbrief stellen. Maar geen nood, op 28 juli en 18 augustus zijn we er weer om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • België op het matje: EHRM eist verhoor kroongetuige ter zitting

  In het arrest-Riahi van 14 juni 2016 werd België veroordeeld door het EHRM omdat de rechtbank weigerde het slachtoffer, wiens verklaring het enige bewijsmiddel was, op te roepen ter terechtzitting. De OVB grijpt dat arrest aan om het belang van een zorgvuldig onderzoek ter terechtzitting te beklemtonen.

Wet Geworden

Advocatuur Cross Border

 • Wordt u de volgende OVB-expert binnen de CCBE?

  De OVB is op zoek naar kandidaten-experts voor drie CCBE-commissies:
  - de commissie EU Lawyers
  - de commissie Permanente delegatie bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  - de commissie Permanente delegatie bij het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie en het EVA-Hof

  Interesse? Bezorg ons uw cv.

 • Bescherming beroepsgeheim bij overheidstoezicht

  De bescherming van het beroepsgeheim staat op de helling en die helling wordt steiler en steiler, zeker wanneer terrorismebestrijding en bescherming van het algemeen belang worden aangewend.

  Op CCBE-niveau worden daarom richtlijnen ontwikkeld die duidelijk maken wat de werkelijke draagwijdte van de bescherming van het beroepsgeheim inhoudt en aan wie die bescherming toekomt. De richtlijn ontkracht de misvatting dat het beroepsgeheim de advocaat dient, en ze legt overzichtelijk uit op welke gronden die bescherming rust en in welke gevallen maatregelen van overheidstoezicht moeten wijken.

 • Arrestatie Turkse advocaten: antwoord Hoge vertegenwoordiger bij de Europese Unie

  Midden maart werden verschillende Turkse advocaten gearresteerd. De OVB verwoordde haar protest in brieven naar president Erdogan, premier Michel, minister Reynders en mevrouw Modreghani, Hoge vertegenwoordiger bij de Europese Unie. Die laatste heeft intussen geantwoord.