18 augustus 2016 | 11 de jaargang | nummer 14

Orde in Actie

 • Realisaties Diplad tegen 1 september

  Diplad zit niet stil tijdens de zomermaanden. Er staan nog enkele belangrijke projecten op stapel tegen 1 september, o.a. de aanpassing van de BJB-module op het privaat luik, naar aanleiding van de hervormingen in de tweedelijnsbijstand.

 • Wegwijs aan de balie – welkomstboek voor de advocaat-stagiair

  Bij de start van het gerechtelijk jaar krijgen alle kandidaat-stagiairs een welkomstboek van de OVB. Daarin lezen ze alles wat ze moeten weten bij aanvang van hun stage: van de eedaflegging en de beroepsopleiding tot de stageverplichtingen en de verplichtingen als zelfstandige. Waar is een advocaat allemaal voor verzekerd en hoe zit het precies met de derdenrekening? Bovendien bevat het welkomstboek ook alle nuttige adressen van de balies en een heleboel praktische tips.

 • Wat deed de OVB in 2015?

  U ontdekt het allemaal in het jaarverslag via http://ovb-jaarverslag.be/.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Op zoek naar een advocaat-stagiair?

  Ga naar www.advocaat.be/stageplaatsen en bied uw stageplaats (gratis) aan of zoek zelf in de lijst van de beschikbare stagiairs op het privaat luik.

Wet Geworden