29 september 2016 | 11 de jaargang | nummer 17

Orde in Actie

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

Wet in Wording

  • Raad van State volgt OVB: wetsontwerp Salduz bis aangepast

    In een advies over het voorontwerp van wet Salduz bis uitte de OVB ernstige kritiek op de mogelijkheid die aan minderjarigen zou worden gegeven om afstand te doen van de bijstand van een advocaat. De Raad van State volgt de OVB nu in haar kritiek, zodat de regering beslist heeft om die mogelijkheid te schrappen. Minderjarigen zullen ook in de toekomst geen afstand kunnen doen en behouden in een strafproces steeds hun recht op juridische bijstand van een advocaat.

  • OVB dringt aan op betere grondrechtenbescherming bij uitbreiding BOM-wet en informaticarecherche

    Tijdens een hoorzitting van de Kamercommissie Justitie op 20 september 2016 verdedigde de OVB haar standpunt over het wetsontwerp van 8 juli 2016 betreffende de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet- en elektronische en telecommunicaties. Dat wetsontwerp breidt de bevoegdheden van het Openbaar Ministerie en van de politie in het opsporingsonderzoek, vooral in de cybersfeer, gevoelig uit. De OVB dringt aan op een betere grondrechtenbescherming voor alle betrokkenen.