13 oktober 2016 | 11 de jaargang | nummer 18

Orde in Actie

 • Campagne "de 10 meest gegoogelde juridische termen"

  De Orde van Vlaamse Balies lanceerde vandaag een nieuwe campagne om het publiek bewust te maken van de valkuilen op het internet. Vlamingen zoeken steeds vaker oplossingen op het internet, ook wanneer ze geconfronteerd worden met een juridische vraag of probleem. De OVB nam de trend onder de loep en formuleert onder meer op www.advocaat.be/juridischetop10 een reeks concrete kanttekeningen en tips voor verstandig online juridisch doe-het-zelven.

 • Toelichting kosten gerechtelijke invorderingsprocedure - onbetwiste schuldvorderingen

  Bepaalde afdelingen van rechtbanken van koophandel spreken sancties uit, nu veel advocaten in het belang van hun cliënt weloverwogen kiezen om onbetwiste geldschulden via de gerechtelijke weg in te vorderen in plaats van via de nieuwe (meer onzekere) buitengerechtelijke procedure. De OVB aanvaardt niet dat de eisende partij in dat geval onterecht wordt veroordeeld in de kosten en overlegt met de magistratuur.

 • Modelconclusie getuigen ter terechtzitting

  Naar aanleiding van het arrest Riahi t. België van 14 juni 2016 stelt de Orde van Vlaamse Balies advocaten een modelconclusie ter beschikking waarin zij, bij wijze van voorbeeld, middelen suggereert om getuigen ter terechtzitting te verhoren. De OVB hoopt op die manier de Belgische praktijk, waarin bepaalde verzoeken om getuigen à charge tijdens de zitting te verhoren door sommige rechtbanken ten onrechte worden geweigerd, een halt toe te roepen.

 • Tips & tricks van Diplad

  Regelmatig bezorgt Diplad u tips & tricks, o.a. over het gebruik van het DPA. In deze editie: hoe vraagt u een nieuw wachtwoord aan voor de toegang tot het Digitaal Platform voor de Advocaat?

 • Hoe voorkomt u een burn-out?

  Vrije beroepers, zoals advocaten, zijn gevoelig voor burn-outs. In Ad Rem van oktober leest u hoe u via time-management een burn-out kan voorkomen.

  Verder zitten vier ervaringsdeskundigen rond de tafel voor een debat rond de rol van het verkeersslachtoffer in het proces, wordt Diplad doorgelicht, neemt Tony Van Parys afscheid van de Hoge Raad voor de Justitie en leert u uw rechten en plichten in het kader van Salduz bis.

 • Algemene vergadering 28 september: toespraak voorzitter Dominique Matthys

  "De algemene vergadering heeft de voorbije jaren helaas te weinig gedurfd… of te weinig gewild ", zo sprak voorzitter Dominique Matthys op de eerste algemene vergadering van het gerechtelijk jaar.

 • Doodstraf in Turkije?

  Verschillende nationale, Europese en internationale organisaties, waaronder ook de OVB, ondertekenden een statement tegen het mogelijke opnieuw instellen van de doodstraf in Turkije.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 30/09/2016 - 13/10/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Salduz bis in de Kamer: standpunt van de OVB

  Naar aanleiding van de bespreking van het wetsontwerp Salduz bis werd de OVB ook door het parlement om schriftelijk advies gevraagd. De regering hield rekening met een deel van de eerdere opmerkingen van de OVB, maar bij het neergelegde wetsontwerp heeft de OVB toch nog enkele fundamentele bedenkingen.

Advocatuur Cross Border

 • Welk nieuws voor de advocaat-Europeaan?

  De CCBE vertegenwoordigt ruim 1 miljoen Europese advocaten op Europees en internationaal niveau. Hier leest u wat de CCBE in september 2016 heeft verwezenlijkt, besloten en voorgenomen op het vlak van innovatie en toekomst van het beroep, het project van een Europees parket, migratie en de recent gestemde beslissingen.