28 oktober 2016 | 11 de jaargang | nummer stagiairs

Orde in Actie

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar u, als pas ingeschreven advocaat-stagiair, en zit boordevol nuttige en praktische informatie voor de start van uw advocatencarrière.

 • Woord van de voorzitter

  Dominique Matthys, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, heet u welkom.

 • Wat en wie is de OVB?

  De Orde van Vlaamse Balies is de overkoepelende beroepsorganisatie van de 13 Nederlandstalige balies en dus van alle 10 500 Vlaamse advocaten. Ze ijvert voor een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling en gaat voortdurend na welke zaken de praktijkuitoefening kunnen bevorderen. Ze pleegt zowel binnen de eigen beroepsgroep als met verschillende overheden overleg over alle onderwerpen die voor de rechtzoekenden en de advocatuur van belang zijn. De OVB vaardigt eigen reglementen uit die bindend zijn voor alle advocaten. Die zijn gebundeld in de Codex Deontologie voor Advocaten.

  De raad van bestuur van de OVB telt acht leden. Elke bestuurder is verantwoordelijk voor een departement.

 • Algemene vergadering

  De algemene vergadering stippelt de grote beleidslijnen uit van de Orde van Vlaamse Balies. Zij komt minstens achtmaal per gerechtelijk jaar samen. De 13 Ordes verkiezen de 83 leden van het ‘advocatenparlement’.

 • www.advocaat.be

  De publieke website van de Orde van Vlaamse Balies bevat allerhande informatie over (het beroep van) de advocaat en wil in eerste instantie relevante informatie bieden aan de rechtzoekende. Het publiek luik is ook voor u erg handig om de adresgegevens van een confrater of balie op te zoeken. Ook de Codex Deontologie voor Advocaten van de OVB, de standpunten die de OVB inneemt en de persberichten die ze uitstuurt, vindt u er terug.

 • Wegwijs aan de balie

  Elke advocaat-stagiair ontving bij zijn inschrijving het welkomstboek "Wegwijs aan de balie". De Orde van Vlaamse Balies wil met dat boek de eerstejaarsstagiairs bijstaan tijdens hun eerste jaren aan de balie. Voor vragen over de stage kunt u ook steeds terecht op www.advocaat.be/Advocaat-worden of op de stagelijn van de OVB op het nummer 02 227 54 73. Hier lichten wij enkele aspecten voor u toe.

 • Diplad en haar DPA (Digitaal Platform voor de Advocaat)

  Cvba Diplad is de dochterorganisatie van de OVB, die de IT-noden van de OVB, de 13 Nederlandstalige balies en de 10 500 advocaten opvolgt en ondersteunt, maar ook – en vooral – werk maakt van een doorgedreven elektronische communicatie met justitie. Daarvoor ontwikkelde ze afgelopen jaar het DPA, het Digitaal Platform voor de Advocaat.

 • Btwat?

  Door de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (BS 1 augustus 2013) worden de diensten verleend door advocaten sinds 1 januari 2014 verplicht aan btw onderworpen. Hier leest u de belangrijkste dingen die u moet weten als advocaat-stagiair.

 • OVB-studentenprijs

  Maakt uw masterscriptie kans op de OVB-studentenprijs van 2 500 euro?

 • Benieuwd wat de OVB in 2015 zoal deed?

  Neem dan een kijkje op http://ovb-jaarverslag.be/.

 • OVB op facebook

  Word vriend van de Orde van Vlaamse Balies! Lees op www.facebook.com/ordevanvlaamsebalies het laatste nieuws en de persberichten van de OVB en bekijk er de foto’s en filmpjes van evenementen.

 • Autostickers

  Wilt u een autosticker met het logo van de Orde van Vlaamse Balies en de vermelding “advocaat”? Vraag ernaar bij uw baliesecretariaat.