22 december 2016 | 11 de jaargang | nummer 23

Orde in Actie

 • Work 1 Hour for Life brengt € 35.648 op!

  De Vlaamse advocatuur zamelde € 35.648 in voor de Belgische projecten van SOS Kinderdorpen met de actie Work 1 Hour for Life!

 • Implementatie Centraal Register Solvabiliteit

  Bij wet van 1 december 2016 wordt het beheer van het Centraal Register Solvabiliteit toevertrouwd aan de OVB en de OBFG. Het potpourri IV-wetsontwerp wordt vandaag in de Kamer aangenomen. Een aantal bepalingen daarvan wijzigt reeds enkele artikelen van de wet van 1 december, onder meer het artikel over de inwerkingtreding van die wet.

 • Softwarepakket Kleos krijgt zilveren kwaliteitslabel van Diplad

  Het advocatensoftwarepakket Kleos kreeg op 20 december 2016 van Diplad het zilveren kwaliteitslabel voor de integratie van de DPA-diensten in de software.

 • #Advocaat-Avocat verschenen en voorgesteld op 6 december!

  Afgelopen dinsdag 6 december werd het boek #Advocaat-Avocat plechtig voorgesteld in Bozar te Brussel. Het rijkelijk geïllustreerd boek verschijnt bij de viering van 15 jaar communautaire Ordes en is te koop via de website van uitgeverij Larcier.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 07/12/2016 - 16/12/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • De burgerlijke vordering in strafzaken verjaart volgens het gemene recht

  In een arrest van 22 november 2016 herinnert het Hof van Cassatie eraan dat de burgerlijke vordering ook in strafzaken gewoon verjaart volgens het gemeenrechtelijke verjaringsregime van het Burgerlijk Wetboek. Art. 26 V.T.Sv. sluit het burgerrechtelijke verjaringsregime niet uit; het verklaart het integendeel juist van toepassing.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 9 tot en met 22 december 2016.

 • Extra namen op de Belgische lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

  6 namen zijn toegevoegd aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Zo probeert de Belgische overheid mogelijke toekomstige terroristische activiteiten te verhinderen. Let op als personen of gemachtigden van entiteiten die op die lijst staan u benaderen in het kader van een eventueel juridisch probleem.

  Wees bovendien steeds aandachtig voor de bepalingen van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Wet in Wording

 • PP IV wordt vandaag goedgekeurd in Kamer

  Deze namiddag keurt de plenaire vergadering van de Kamer het wetsontwerp goed tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie. De vierde potpourriwet zal nog voor de jaarwisseling in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.