12 januari 2017 | 12 de jaargang | nummer 1

Orde in Actie

 • Afschaffing bijzonder btw-nultarief op pro-Deovergoedingen vanaf 1 april 2017

  Vanaf 1 april 2017 verdwijnt het huidige bijzondere nultarief op de prestaties die advocaten verrichten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand. Bijgevolg zullen die worden onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 %. De OVB pleegt momenteel samen met de OBFG overleg met de betrokken kabinetten over de concrete modaliteiten en hoopt daarover zo spoedig mogelijk duidelijkheid te bekomen.

 • Diplad in 2017

  2017 wordt een belangrijk jaar voor Diplad. Een aantal grootse informatiseringsprojecten zullen een positieve impact hebben op het dagelijkse werk van de advocaat.

 • Aanpassingen BJB-module

  Er worden enkele aanpassingen gedaan aan de BJB-module op het privaat luik in verband met de pro-Deoaanvragen. Die staan vanaf vandaag online. Bij de documenten vindt u een overzicht van die aanpassingen.

 • Oproep kandidaten beroepscommissie beroepsopleiding

  Stagiairs die niet zijn geslaagd voor de examens van de beroepsopleiding kunnen tegen die beslissing een hoger beroep instellen bij de beroepscommissie. Op 24 mei 2017 stelt de algemene vergadering een nieuwe beroepscommissie samen. Wilt u daar graag deel van uitmaken? Bezorg ons uw cv vóór 5 mei.

 • Minimumvergoedingen stagiairs 2017-2018

  De minimumvergoedingen voor de stagiairs worden niet verhoogd in gerechtelijk jaar 2017-2018. De bedragen van € 1.350 voor het eerste stagejaar en € 1.900 vanaf het tweede stagejaar, blijven dus behouden.

 • Algemene vergadering 21 december 2016

  Traditiegetrouw besprak de algemene vergadering afgelopen december het OVB-budget voor het nieuwe jaar en de bijdrage van de individuele advocaat aan de OVB.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 27/12/2016 - 11/01/2017

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 23 december 2016 tot en met 12 januari 2017.

 • Wetgevingsdossier PP IV

  Net voor de jaarwisseling verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, beter bekend als de vierde potpourriwet. Zoals bij de drie vorige wetten, heeft de studiedienst ook daarvan een uitvoerig wetgevingsdossier opgesteld.

 • Overzicht gepubliceerde eindejaarswetgeving

  Zoals elk jaar vertaalt de drukke parlementaire activiteit net voor het Kerstreces zich tijdens de Kerstvakantie in een tsunami van nieuwe wetgeving. De studiedienst bezorgt u hierbij een overzicht van de relevante wetten voor de advocatuur.

 • Verhoging opdeciemen strafrechtelijke geldboetes

  Met ingang van 1 januari 2017 zijn de opdeciemen op strafrechtelijke geldboetes verhoogd van 50 naar 70.

 • Wijziging bevel tot betalen en de nieuwe 'schorsing' van het recht tot sturen

  Op 1 juli 2017 treedt een nieuwe regeling in werking inzake het bevel tot betalen van verkeersboetes. Daardoor wordt o.m. het bedrag van het bevel tot betalen aanzienlijk verhoogd en krijgt de procureur een nieuwe administratieve sanctie in handen in vorm van een schorsing van het recht tot sturen.

Advocatuur Cross Border

 • Save the date: 24 januari is Dag van de Bedreigde Advocaat

  Elk jaar, op 24 januari, vindt wereldwijd de "Dag van de Bedreigde Advocaat" plaats. Dit jaar - de zevende editie reeds - ligt de focus op de vervolgde en lastiggevallen advocaten in zo'n 30 steden in China.

  Er worden die dag zowel nationaal als internationaal heel wat activiteiten georganiseerd om dat aan te klagen. Wilt u uw steun betuigen, deelnemen aan een van de evenementen of mee protesteren? Lees er alles over in dit artikel.

 • De CCBE heeft een nieuwe voorzitter

  De Council of Bars and Law Societies of Europe heeft sinds begin dit jaar een nieuwe voorzitter. Ruthven GemmelL WS (Schotland) volgt voormalige CCBE voorzitter Michel Benichou op.