26 januari 2017 | 12 de jaargang | nummer 2

Orde in Actie

 • Opheffing btw-nultarief pro-Deovergoedingen: meer duidelijkheid over implementatie

  Enkele volksvertegenwoordigers interpelleerden de minister van Justitie over de opheffing van het btw-nultarief op pro-Deovergoedingen. De OVB werd de voorbije dagen samen met de OBFG ontvangen op de kabinetten van de Eerste Minister en de minister van Financiën. Daardoor komt er stilaan meer duidelijkheid over de concrete implementatie.

  Zo garandeerde de minister van Justitie dat de invoering van het normale btw-tarief zowel voor de rechtzoekenden als voor de advocatuur neutraal zal zijn en zullen de afgesloten dossiers van de kruiscontroles 2016-2017 (uitbetaald in 2018) waarschijnlijk de eerste zijn die aan het normale btw-tarief worden onderworpen.

 • Unieke advocatenkaart

  De OVB wenst alle advocaten een digitale revolutie in 2017. Die start met een elektronische advocatenkaart, het digitaal neerleggen van conclusies volgt snel.

 • Hoe leest de Vlaamse advocaat?

  Hoe leest de Vlaamse advocaat? Leest u al digitaal of hebt u toch liever papier? Doorbladert u magazines snel, of neemt u de tijd om elk artikel integraal te lezen?

  Vul de vragenlijst in via https://odisee.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9XGVIEpVrPkdT81 en werk zo mee aan een onderzoek van studenten van het postgraduaat marketing management aan de EHSAL Management School.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Grondwettelijk Hof bevestigt: geen recht op toegang tot één enkele rechter voor feitelijke samenwoners

  Vorderingen van feitelijk samenwonenden over de uitoefening van hun rechten of over hun goederen, alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking hebben, worden onderworpen aan het gemeen recht. Ze kunnen niet voor de familierechtbank worden gebracht.

  Naar aanleiding van een prejudiciële vraag oordeelde het Grondwettelijk Hof in arrest 1/2017 van 19 januari 2017 dat het verschil in behandeling met gehuwden en wettelijke samenwoners geen discriminatie inhoudt. Het recht op toegang tot de rechter omvat namelijk niet het recht op een rechter naar keuze van de rechtzoekende.

 • Grondwettelijk Hof eist rechtsmiddel tegen weigering inzage in het opsporingsonderzoek

  Dankzij een zeer recent arrest van het Grondwettelijk Hof hebben verdachten voortaan het recht om hoger beroep in te stellen tegen de weigering van de procureur om inzage te verlenen in het strafdossier, ook in de fase van het opsporingsonderzoek.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 13 tot en met 24 januari 2017.

 • Vereenvoudiging conservatoir bankbeslag over de Europese grenzen heen

  De Verordening Europees bevel conservatoir bankbeslag is vorige week van toepassing geworden.

  In het kader van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen kan een gerecht in een EU-land de tegoeden op een bankrekening van een schuldenaar in een ander EU-land bevriezen (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken). Die procedure is van toepassing op geldelijke vorderingen in burgerlijke en handelszaken in grensoverschrijdend verband. Het verzoek om dergelijk bevel tot conservatoir beslag wordt ingediend via een standaardformulier. Indien een Europees bevel tot conservatoir bankbeslag wordt toegekend, worden de bankrekeningen van de schuldenaar geblokkeerd ten belope van de hoogte van de vordering van de schuldeiser. Het surplus blijft beschikbaar.

 • Hervorming BOM-wet gepubliceerd

  Op dinsdag 17 januari 2017 is de wet van 25 december 2016 tot uitbreiding van de BOM-wet en informaticarecherche in het Belgisch Staatsblad verschenen. De nieuwe bepalingen treden in werking op 27 januari 2017.

Wet in Wording

Advocatuur Cross Border

 • Dag van de Bedreigde Advocaat: manifestatie voor vervolgde Chinese advocaten

  Elk jaar, op 24 januari, vindt wereldwijd de "Dag van de Bedreigde Advocaat" plaats. Advocaten over de hele wereld steunen op die dag bedreigde advocaten in andere landen.

  Dit jaar - de zevende editie - lag de focus op China, wegens de massale vervolging van advocaten in juli 2015 die de Chinese overheden hardnekkig ontkende. Advocaten protesteerden dinsdag aan de Chinese Ambassade tegen de foltering en aanhouding van advocaten.

  Tot slot werd een petitie overhandigd.