9 februari 2017 | 12 de jaargang | nummer 3

Orde in Actie

 • Voorstel waarde punt juridische tweedelijnsbijstand 2015-2016

  Op 1 februari 2017 werd het voorstel van de waarde van het punt overgemaakt aan de minister van Justitie voor de prestaties geleverd door advocaten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand 2015-2016. Het resultaat is € 24,17.

  Net als de voorbije jaren ijvert de OVB bij de minister voor een bijkomend budget om de waarde van het punt te verhogen.

 • Auditbrieven en beroepsgeheim van de advocaat: omzendbrief IBR

  Krijgt u naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar de vraag van uw cliënt of van zijn bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen over bepaalde zaken waarin u uw cliënt bijstaat of heeft bijgestaan? De Orde van Vlaamse herinnert u nog even aan omzendbrief 2016/4 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

 • OVB overlegt met kabinet Francken

  De OVB overlegt constructief met het kabinet Francken na de uitspraken van de staatssecretaris over vermeende misbruiken bij advocaten in vreemdelingenzaken. Er werd afgesproken dat de contactgegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken opnieuw worden meegedeeld aan de advocatuur en dat er vanaf nu een regelmatig overleg zal plaatsvinden.

 • Wilt u ook de intensieve training over REGSOL volgen?

  Laat ons weten of u interesse hebt om een intensieve training over REGSOL (Centraal Register Solvabiliteit) te volgen, waarin u leert om meteen praktisch met het systeem aan de slag te gaan.

 • Hoe leest de Vlaamse advocaat?

  Hoe leest de Vlaamse advocaat? Leest u al digitaal of hebt u toch liever papier? Doorbladert u magazines snel, of neemt u de tijd om elk artikel integraal te lezen?

  Vul de vragenlijst in via https://odisee.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9XGVIEpVrPkdT81 en werk zo mee aan een onderzoek van studenten van het postgraduaat marketing management aan de EHSAL Management School.

 • Oproep kandidaten beroepscommissie beroepsopleiding

  Stagiairs die niet zijn geslaagd voor de examens van de beroepsopleiding kunnen tegen die beslissing een hoger beroep instellen bij de beroepscommissie. Op 24 mei 2017 stelt de algemene vergadering een nieuwe beroepscommissie samen. Wilt u daar graag deel van uitmaken? Bezorg ons uw cv vóór 5 mei.

 • Videoreportage nieuwjaarsreceptie en nieuwjaarstoespraak

  Voorzitter Matthys hamerde er in zijn nieuwjaarstoespraak op dat 'moed moet'. Advocaten zijn tegenspelers van de macht en hebben in die hoedanigheid een fundamentele maatschappelijke rol te vervullen: ze moeten zich verzetten tegen angstreflexen die zich vertalen in wetten en regels die onze democratische waarden op de helling zetten. Ook in het beroep zelf is er moed nodig, om de advocatuur op het spoor van de toekomst te krijgen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 24/01/2017 - 31/01/2017

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Vacature CCBE

  De CCBE - Council of Bars and Law Societies - is op zoek naar een advocaat voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Kandidaturen moeten voor 28 februari ingediend worden via www.coe-recruitment.com.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Arrest Grondwettelijk Hof griffierechten

  Het Grondwettelijk Hof geeft de OVB gelijk in haar vernietigingsberoep tegen de wet tot verhoging van de griffierechten. Het criterium van de waarde van de zaak is niet pertinent om de tarieven van de griffierechten in lijn te brengen met de werkingskosten.

Wet Geworden

Wet in Wording