9 maart 2017 | 12 de jaargang | nummer 5

Orde in Actie

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

  • Hof van Justitie velt arrest over visum Syrisch gezin

    Op 7 maart 2017 velde het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest in een ophefmakende visumzaak rond een Syrisch gezin. De Unierechter besliste dat het recht van de Unie in deze niet van toepassing is.

Wet Geworden

Advocatuur Cross Border