23 maart 2017 | 12 de jaargang | nummer 6

Orde in Actie

 • Invoering btw 21 % op juridische bijstand verdaagd naar 1 september 2017

  Advocaten die prestaties verrichten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand zijn vooralsnog geen btw verschuldigd op de bedragen die zij vanaf 1 april 2017 ontvangen van de rechtzoekende. De OVB kreeg gisteren bericht van het kabinet van de minister van Justitie dat de invoering van het btw-tarief van 21 % op de juridische bijstand verdaagd wordt naar 1 september 2017. De facto blijft het huidige bijzonder nultarief van kracht tot 31 augustus 2017.

 • Centraal Register Solvabiliteit gaat op 1 april 2017 van start

  Op 1 april gaat het Centraal Register Solvabiliteit (Regsol) van start. Via dat digitaal platform zullen rechtbanken (rechters, rechters-commissarissen en griffiers), curatoren en schuldeisers op elektronische wijze de belangrijkste documenten van een faillissementsdossier kunnen opstellen, ondertekenen en uitwisselen. Daarmee komt de informatisering van de rechtbanken van koophandel eindelijk in een stroomversnelling.

 • Defintieve waarde punt juridische tweedelijnsbijstand 2015-2016

  De minister van Justitie heeft de definitieve waarde van het punt vastgelegd op 26,01 euro voor de dossiers afgesloten tijdens de kruiscontroles 2015-2016 (uitbetaling in 2017).

 • Save the date! Loop op 4 juni mee met de Advocatenrun

  Noteer 4 juni alvast in uw agenda voor de Advocatenrun! Aan de succesformule wordt niet geraakt. Sportievelingen kunnen opnieuw meelopen met de 5 of 12 km-loopwedstrijd, maar ook fietsers, wandelaars en uiteraard supporters genieten van die dag. Inschrijven kan vanaf begin mei. Alle informatie: www.advocaat.be/advocatenrun.

 • Evaluatie interneringswet in Ad Rem

  In de eerste Ad Rem van dit jaar evalueert Henri Heimans de nieuwe interneringswet. De aanpak is op vele vlakken geprofessionaliseerd, maar er blijven enkele losse eindjes. Investeren in de opleiding van magistraten en advocaten om met die problematiek om te gaan, is hoogst noodzakelijk.

  Verder ook nog in deze Ad Rem: verzekeringen en informatieplichten allerhande en een financieel stappenplan voor uw praktijk.

 • Trefdag 5 mei: de nieuwe interneringswetgeving onder de loep

  Op vrijdag 5 mei organiseren Die Keure en de Orde van Vlaamse Balies de Trefdag 'De nieuwe Interneringswetgeving onder de loep'.
  Tegelijk loopt vanaf 6 mei tot 15 oktober 2017 in het Museum Dr. Guislain de tentoonstelling “(On)behandeld. Over schuld, internering, schuld en boete”, een initiatief van de Orde van Vlaamse Balies.

 • Aanpassingen BJB-module en nieuwe editie compendium juridische tweedelijnsbijstand

  U kunt uw BJB-dossiers afsluiten. De nieuwe nomenclatuur staat geprogrammeerd en online op het privaat luik.

  Ook enkele hoofdstukken van het compendium juridische tweedelijnsbijstand zijn herwerkt. U vindt de geüpdatete versie bij de documenten in dit artikel.

 • OVB organiseert in Oost-Vlaanderen: 2 extra interactieve sessies over Centraal Register Solvabiliteit

  Op vraag van velen organiseert de OVB 2 extra interactieve sessies over het Centraal Register Solvabiliteit (REGSOL) in Oost-Vlaanderen voor curatoren die nood hebben aan extra toelichting bij dit programma.

  De opleiding is erkend voor 2 niet-juridische punten.

 • OVB en AVOCATS.be organiseren: opleiding cassatieprocedure in strafzaken 2017

  De OVB organiseert de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken 2017 in Brussel en Antwerpen. Advocaten die een penale procedure voor het Hof van Cassatie willen voeren, moeten die opleiding volgen. Schrijf nu in via het privaat luik!

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Hertekening kantongrenzen vredegerechten

  De hertekening van de kantongrenzen van de vredegerechten werd op 7 maart 2017 door het kernkabinet goedgekeurd. Meerdere volksvertegenwoordigers ondervroegen de minister van Justitie in de Kamercommissie Justitie over de uitvoering van die derde fase van de hervorming van de vredegerechten.

 • Parlementaire vraag over verplichte verbeurdverklaring van het middel van het misdrijf

  De minister van Justitie werd in de Kamercommissie Justitie geïnterpelleerd over het recente arrest van het Grondwettelijk Hof waarin het de verplichte verbeurdverklaring van het middel van het misdrijf, ongrondwettig verklaarde.