6 april 2017 | 12 de jaargang | nummer 7

Orde in Actie

 • Advocatenkaart vanaf 10 april

  Vanaf 10 april kan u uw elektronische advocatenkaart aanvragen. Hier leest u welke stappen u op voorhand moet ondernemen om zonder problemen uw kaart aan te vragen.

 • Regsol is op 1 april van start gegaan

  Op 1 april 2017 ging het Centraal Register Solvabiliteit van start. Inmiddels verschenen ook de twee Koninklijke Besluiten.

 • Trefdag 5 mei: de nieuwe interneringswetgeving onder de loep

  Op vrijdag 5 mei organiseren Die Keure en de Orde van Vlaamse Balies de Trefdag 'De nieuwe Interneringswetgeving onder de loep'. Nadien loopt vanaf 6 mei tot 15 oktober 2017 in het Museum Dr. Guislain de tentoonstelling “(On)behandeld. Over schuld, internering, schuld en boete”, een initiatief van de Orde van Vlaamse Balies.

 • Uitnodiging algemene vergadering Voorzorgskas 16 mei 2017

  De Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP organiseert op 16 mei 2017 haar algemene vergadering. Geïnteresseerde advocaten kunnen deze vergadering bijwonen na aanmelding.

 • Algemene vergadering 22 maart 2017

  Komt er op korte termijn een regeling inzake specialisaties? Wijzigt de permanente vorming?

 • OVB-persoverzicht 16/03/2017 - 28/03/2017

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Nieuwe Salduzgedragscode

  De OVB heeft een nieuwe Salduzgedragscode uitgewerkt, rekening houdend met de wijzigingen aangebracht door de Salduz bis-wet en de meer actieve rol die de advocaat tijdens het verhoor krijgt toebedeeld.

 • Internering: aanduiding psychiatrische afdeling

  Het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen (EPI) doet een mededeling over de overbrenging van geïnterneerden naar de psychiatrische afdeling van een aantal gevangenissen.

 • Congres Avocats.be

  Op 18 mei organiseert Avocats.be een congres Rebondir in Charleroi.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 24 maart tot en met 6 april 2017.

 • Wet Begrotingsfonds tweedelijnsbijstand verschenen in het BS

  Op 31 maart 2017 werd de wet 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat Begrotingsfonds zal worden gebruikt ter financiering van de vergoedingen van de advocaten belast met de juridische tweedelijnsbijstand , alsook ter financiering van de werkingskosten van de bureaus voor juridische bijstand.

 • Verplichte inschrijving syndici in KBO vanaf 1 april 2017

  Door het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 zijn verenigingen van mede-eigenaars vanaf 1 april 2017 verplicht om gegevens over het mandaat van hun syndicus in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Advocatuur Cross Border

 • Situatie Turkije: advocaten, rechters en journalisten over de onderdrukking van de rechtsstaat in Turkije

  Gisteren verscheen de gezamenlijke verklaring van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), de Europese Federatie van Journalisten (EFJ) en de Europese vereniging van rechters (EAJ). Samen veroordeelden ze de voortdurende grootschalige vervolging van advocaten, journalisten, rechters en openbare aanklagers in Turkije. Ze stellen de lopende en aanhoudende onderdrukking van de rechtsstaat in Turkije sinds de mislukte coup van 15 juli 2016 aan de kaak. Het is de eerste keer dat deze drie beroepen een dergelijk gezamenlijk initiatief hebben genomen.

 • Welk nieuws voor de advocaat Europeaan?

  De CCBE vertegenwoordigt ruim 1 miljoen Europese advocaten op Europees en internationaal niveau.

  Hier leest u wat de CCBE in maart 2017 heeft verwezenlijkt, besloten en voorgenomen op het vlak van
  - het project Europese Advocaten in Lesbos
  - een workshop van het Europees Parlement over de opleiding van advocaten
  - de strijd tegen de witwas
  - strafrecht
  - TRAVAW (Training of lawyers on the law regarding Violence Against Women).