4 mei 2017 | 12 de jaargang | nummer 9

Orde in Actie

 • OVB organiseert: Roadshow DPA-Deposit

  Begin juni 2017 kan een advocaat via DPA-deposit documenten verzenden naar alle Belgische rechtbanken, ook naar rechtbanken die nog niet digitaal werken.

 • Vroeg u al uw advocatenkaart aan?

  Sinds 10 april kunnen advocaten hun elektronische advocatenkaart online aanvragen. 3.600 Vlaamse advocaten hebben dat al gedaan. Ook aan de Waalse balies zijn ze inmiddels gestart met de aanvraag en verspreiding van de advocatenkaart.

  Intussen werken we continu aan verbeteringen aan o.m. de applicatie, om de aanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 • Aanpassingen aan de BJB-module

  Cvba Diplad ontwikkelde en verfijnde de BJB-module verder in het kader van de hervormingen juridische tweedelijnsbijstand.

 • Eerstdaags kan u inschrijven voor de Advocatenrun!

  Binnen exact een maand is het weer zover! Op 4 juni kunt u uw sportschoenen weer aantrekken voor de achtste Advocatenrun, naar goede gewoonte in het Koloniënpaleis te Tervuren.

 • De nieuwe insolventiewetgeving

  Op 17 mei wordt de OVB gehoord op een hoorzitting van de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht.

  De Federatie Vrije Beroepen (FVB) organiseert binnenkort driemaal een studieavond over de nieuwe insolventiewetgeving door de bril van de vrije beroeper. Op de studieavonden zal specifiek worden ingegaan op de eigenheden van het faillissement van de vrije beroepen, dat door het toekomstige Boek XX van het Wetboek economisch recht binnenkort zal mogelijk worden.

 • OVB-persoverzicht 05/04/2017 - 26/04/2017

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • RegSol: activa nakijken

  Kijk vóór 10 mei zeker de activa in de openstaande faillissementen in Regsol na. Zo vermijdt u vergissingen bij de berekening van de retributie.

 • Congres Avocats.be

  Op 18 mei organiseert Avocats.be een congres Rebondir in Charleroi.

 • Bemiddeling, wat vindt u daarvan?

  De Universiteit Gent doet onderzoek naar de houding van de Belgische advocatuur over bemiddeling als alternatieve wijze van geschillenoplossing in de zin van Deel VII van het Gerechtelijk Wetboek.

  In dit kader wordt onderzocht hoe de Belgische advocaat staat tegenover specifieke denkpistes die de Belgische wetgever kan volgen met het oog op de optimalisering en stimulering van bemiddeling. Daarbij wordt eveneens gepolst naar de rol die de Belgische advocaat zich in deze context in de toekomst wilt aanmeten.

  Klik door naar het artikel om deel te nemen aan de enquête.

Wet Geworden

Wet in Wording

Advocatuur Cross Border

 • Welk nieuws voor de advocaat-Europeaan?

  De CCBE vertegenwoordigt ruim 1 miljoen Europese advocaten op Europees en internationaal niveau. Hier leest u wat de CCBE in april 2017 heeft verwezenlijkt, besloten en voorgenomen op het vlak van o.a.:
  - de situatie in Turkije
  - de aangehouden Chinese advocaten en hun familieleden
  - het Find-A-Lawyer project
  - de publicatie van het 2017 EU Justice Scoreboard