18 mei 2017 | 12 de jaargang | nummer 10

Orde in Actie

 • Oproep kandidaturen verkiezingen raad van bestuur 2017-2020

  Op 28 juni 2017 verkiest de algemene vergadering de bestuursploeg 2017-2020.

 • Al ingeschreven voor de Advocatenrun?

  Nog 17 dagen en we zijn weer aanbeland aan het sportieve hoogtepunt van het jaar: de Advocatenrun! Niet zomaar een loopwedstrijd, want ook fietsers, wandelaars en uiteraard supporters genieten van die dag. Dankzij de kinderanimatie is de Advocatenrun naast een kantoorhappening ook een familie-evenement.

  De voorinschrijvingen lopen nog tot en met vrijdag 26 mei.

  Meer info leest u in dit artikel.

 • Belangrijke mededeling bij meerprestaties inzake juridische tweedelijnsbijstand

  Dossiers afgesloten door de advocaat in huidig gerechtelijk jaar (2016-2017) én waar u een aanvraag voor meer dan 100 % meerwerk heeft ingediend, kunnen niet gegarandeerd worden meegenomen in de komende kruiscontroles (gerechtelijk jaar 2016-2017, uitbetaling 2018).

  Verder is het belangrijk de codes van de nomenclatuur goed in te geven. Foutieve aanvragen voor meerwerk, of aanvragen die slechts het dubbele van de punten vragen, worden teruggestuurd naar de advocaat via status “afgesloten door advocaat – onvolledig".

 • Advocatenkaart

  De applicatie voor de aanvraag van uw advocatenkaart onderging intussen al enkele verbeteringen. Zo bent u niet meer verplicht een btw-nummer in te geven en kan de kaart ook gefactureerd worden aan uw bijkantoor.

 • OVB organiseert: Roadshow DPA-Deposit

  Begin juni 2017 kan een advocaat via DPA-deposit documenten verzenden naar alle Belgische rechtbanken, ook naar rechtbanken die nog niet digitaal werken.

 • (On)behandeld. Een tentoonstelling over internering die iets teweeg brengt

  Nog tot 15 oktober kunt u in het museum Dr. Guislain terecht voor de tentoonstelling '(On)behandeld. Over internering, schuld en boete'. De tentoonstelling brengt een overzicht van de situatie van geïnterneerden doorheen de Belgische geschiedenis, doorweven door creatieve uitingen van henzelf in allerlei vormen.

 • OVB-persoverzicht 04/05/2017 - 16/05/2017

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Neerlegging van conclusies ter griffie én toezending aan de tegenpartij moeten tijdig gebeuren

  Krachtens artikel 747, §2, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt de rechter het aantal conclusies en de uiterste datum waarop de conclusies ter griffie moeten worden neergelegd en toegezonden aan de andere partij, alsook de datum en het uur van de pleitzitting en de duur ervan.

  Het Hof van Cassatie bevestigt in het arrest van 21 april 2017 dat, wanneer de rechter bij toepassing van de voornoemde bepaling termijnen bepaalt om conclusie te nemen, zowel de neerlegging van de conclusie ter griffie als de toezending ervan aan de tegenpartij binnen de bepaalde termijn moet gebeuren.

 • EHRM veroordeelt onmenselijke behandeling Belgische gedetineerden

  Op 16 mei 2017 werd de Belgische Staat andermaal veroordeeld wegens onmenselijke en vernederende behandeling van twee gedetineerden. Het arrest roept herinneringen op aan het 'quasipilootarrest' Vasilescu t. België, waarin het EHRM de structurele overbevolking in de Belgische gevangenissen aan de kaak stelde.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Hoorzitting wetsontwerp Boek XX Insolventie van ondernemingen

  Tijdens een hoorzitting op 10 mei 2017 in de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht kon de OVB ultiem nog de aandacht vestigen op een aantal bezorgdheden met betrekking tot het wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX Insolventie van ondernemingen in het Wetboek Economisch Recht.

 • Maatregelen bijzondere ministerraad veiligheid

  Op zondag 14 mei 2017 vond een bijzondere ministerraad plaats die werd gewijd aan het thema veiligheid. De regering keurde daarop ook een aantal maatregelen goed inzake Justitie.