3 augustus 2017 | 12 de jaargang | nummer 14

Orde in Actie

 • OVB eist onmiddellijke intrekking omzendbrief die de rechten van minderjarige verdachten schendt

  Tot haar ontzetting vernam de OVB deze week dat het expertisenetwerk ‘Jeugdbescherming’ van het Openbaar Ministerie op 23 juni 2017 een nota heeft verspreid m.b.t. het recht op toegang tot een advocaat voor minderjarige verdachten. De werkwijze die in de nota van het expertisenetwerk wordt aanbevolen, is volstrekt illegaal en ontoepasbaar.

  De OVB heeft onmiddellijk contact opgenomen met het College van procureurs-generaal en het met klem verzocht om de directe stopzetting te bevelen van die werkwijze en de nota integraal in te trekken.

 • OVB bedingt gunstige vernieuwing van de polissen beroepsaansprakelijkheid en insolvabiliteit

  De polissen beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) en insolvabiliteit werden voor 3 jaar verlengd met ingang van 1 januari 2017. De premie- en dekkingsvoorwaarden blijven ongewijzigd. Bovendien werd het verzekerd bedrag van de waarborg beroepsaansprakelijkheid verdubbeld en werd de advocaat-schadeafwikkelaar in het kader van de rechtsvordering tot collectief herstel onder de polis beroepsaansprakelijkheid gebracht.

  Ook het waarborgbedrag in de polis beroepsaansprakelijkheid (tweede rang) werd verhoogd tot € 5.000.000 per advocaat en per verzekeringsjaar.

 • Stand van zaken advocatenkaart

  De productie van de advocatenkaarten zal in de tweede helft van augustus heropgestart worden. Alle reeds bestaande kaarten zullen worden vervangen, maar voorlopig moet u daar geen actie voor ondernemen.

 • Wetgevingsdossier PP V

  De OVB brengt u haar vijfde wetgevingsdossier (PP V) naar aanleiding van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie die op 24 juli 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad.

 • Permanente vorming: wat verandert er vanaf 1 november 2017?

  Op maandag 31 juli 2017 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wijzigingen die werden aangebracht in de Codex Deontologie voor Advocaten, hoofdstuk II.3 permanente vorming. Vanaf 1 november 2017 zijn die wijzigingen van kracht en zullen een aantal zaken veranderen op de puntenkaart van 2017-2018. De meest opvallende hebben wij voor u samengevat.

 • Compendium juridische tweedelijnsbijstand

  Bij de start van een nieuw gerechtelijk jaar hoort een bijgewerkte versie van het compendium juridische tweedelijnsbijstand. U vindt de integrale versie hier terug bij de documenten.

 • Help mee aan de vernieuwing van het privaat luik

  Diplad werkt momenteel voor de Orde van Vlaamse Balies aan een nieuw privaat luik voor de advocaten.

  Daarvoor zijn wij op zoek naar advocaten die mee vorm willen geven aan dat nieuwe privaat luik, zowel op inhoudelijk vlak als op het gebied van lay-out en grafisch ontwerp. Interesse? Bezorg ons uw gegevens.

 • Benieuwd naar wat de OVB zoal deed in 2016?

  2016 zal de annalen ingaan als een druk juridisch jaar. Er werd niet alleen grondig nagedacht over de reorganisatie van onze eigen vereniging, maar ook ‘justitie’ was bijna voortdurend in de actualiteit. Benieuwd wat de OVB daarnaast nog allemaal deed? Neem dan een kijkje op http://ovb-jaarverslag.be/.

 • Raad van bestuur 2017-2018: verdeling bevoegdheden

  De verkozen raad van bestuur verdeelde inmiddels de bevoegdheden.

 • OVB organiseert: (ON)BEHANDELD - seminarie over de nieuwe interneringswet

  Op 12 september 2017 organiseert de Orde van Vlaamse Balies in Gent een seminarie waarin de nieuwe interneringswet juridisch-technisch wordt toegelicht en wordt afgetoetst aan de mensenrechten. Schrijf in via het privaat luik en geniet tot en met 14 augustus van het vroegboektarief.

  Als deelnemer van dit seminarie kunt u de tentoonstelling "(On)behandeld. Over internering, schuld en boete" in het Museum Dr. Guislain bezoeken, ofwel op de dag van het seminarie zelf ofwel op een andere dag. U ontvangt het ticket aan de onthaalbalie van het museum op vertoon van uw inschrijvingsbewijs dat u per e-mail heeft ontvangen. (Openingsuren museum: di-vrij: 9-17u, zat-zon: 13-17u)

 • Algemene vergadering 28 juni 2017

  Op de laatste algemene vergadering van dit gerechtelijk jaar werden nog twee reglementen goedgekeurd. Het debat over de specialisaties werd uitgesteld.

 • Oproep kandidaten CCBE

  Op de bijzondere algemene vergadering van 13 september 2017 zal de algemene vergadering één lid voor de Belgische CCBE-delegatie aanwijzen.

 • OVB-persoverzicht 24/06/2017 tem 21/07/2017

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

Wet in Wording

Advocatuur Cross Border

 • Poolse toestand aangeklaagd door de CCBE

  Verschillende wetgevingsinitiatieven in Polen leidden tot een 'zuivering' van de gerechtelijke instanties in een poging om controle over de rechterlijke macht te nemen. Nationale en internationale reacties bleven niet uit. Ook de Europese advocatuur heeft via de CCBE-voorzitter haar stem laten horen.

 • Welk nieuws voor de advocaat-Europeaan?

  De CCBE vertegenwoordigt ruim 1 miljoen Europese advocaten op Europees en internationaal niveau. Hier leest u wat de CCBE heeft verwezenlijkt, besproken, besloten en voorgenomen gedurende de maand juni, o.a. over:
  - Drie Balies Vergadering in China
  - Het voorstel van de Europese Commissie inzake fiscale tussenpersonen en de meldingsplicht
  - Witwaspreventie