21 september 2017 | 12 de jaargang | nummer 16

Orde in Actie

Advocaat in Actie

 • Getuigschrift cassatie in strafzaken

  Advocaten die het getuigschrift ‘cassatie in strafzaken’ hebben behaald, moeten zowel in de cassatieakte als in de memorie vermelden dat zij houder zijn van dat getuigschrift.

 • Webinars CONNECT 2.0 najaar

  U kan dit najaar nog deelnemen aan 3 webinars binnen het kader van CONNECT 2.0:

  - Ondernemen in de creatieve sectoren
  - Participatiemaatschappij Vlaanderen
  - Overdracht en overname

  Het project CONNECT 2.0 beoogt de adviesfunctie naar ondernemers te versterken.

 • VJV organiseert: lunchcauserie met minister Geens over de rechtsstaat

  Op woensdag 18 oktober 2017 organiseert het VJV een lunchcauserie in Antwerpen, waarop minister van Justitie Koen Geens zijn beschouwingen geeft over de staat van onze rechtsstaat.

 • Opleidingen en premie voor werkgevers/werknemers vrije beroepen

  Liberform biedt gratis opleidingen en opleidingspremies aan.

 • Uitnodiging algemene vergadering Voorzorgskas

  De Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen organiseert op 5 december 2017 zijn volgende algemene vergadering. Wie die wenst bij te wonen, wordt verzocht om de inschrijvingsstrook ingevuld en ondertekend terug te bezorgen voor 3 november 2017.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 2 tot en met 21 september 2017.

 • Insolventieprocedures ook mogelijk voor advocaten vanaf 1 mei 2018

  Op 11 september 2017 verscheen de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX Insolventie van ondernemingen in het Belgisch Staatsblad. De wet voert onder meer een nieuwe definitie in van de de beoefenaar van een vrij beroep en opent vanaf 1 mei 2018 de insolventieprocedures voor advocaten. De OVB treft daartoe volop de nodige voorbereidingen.