5 oktober 2017 | 12 de jaargang | nummer 17

Orde in Actie

 • 10-punten plan voor de komende 3 jaar

  De algemene vergadering keurde op 27 september 2017 het beleidsplan van de raad van bestuur voor 2017-2020 goed. 10 punten vormen de kern van de acties de komende 3 jaar.

 • Productie advocatenkaarten heropgestart

  De productie van de advocatenkaarten is sinds begin september heropgestart. In eerste instantie werden alle kaarten die reeds in omloop waren geherproduceerd. Zetes is inmiddels ook gestart met de productie van de kaarten die wel al waren aangevraagd, maar nog niet geproduceerd.

  Wie al een advocatenkaart had (aangevraagd), kan met zijn nieuwe pin- en pukbrief zijn nieuwe kaart afhalen aan de balie. Wie nog geen advocatenkaart had aangevraagd, moet dat alsnog doen. De papieren CCBE-pasjes zijn immers slechts geldig tot het einde van dit jaar.

 • Ad Rem: advocaat-specialist, specialist-generalist, of toch maar een voorkeurmaterie?

  In Ad Rem 3-2017 discussiƫren 4 'specialisten' rond de tafel over het hot topic specialisaties in de advocatuur. Daarnaast zit curator Eddy Van Camp op de stoel naar aanleiding van 25 jaar Pro Mandato en legt Bart Van den Brande uit welke implicaties de AVG voor uw advocatenpraktijk meebrengt.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 26/09/2017 - 04/10/2017

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming: de nieuwe Europese privacyregels komen eraan

  Op 25 mei 2018 treden de nieuwe Europese privacyregels in werking. Die General Data Protection Regulation (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) hertekent en vervangt de privacywetgeving van de Europese lidstaten. Voor Belgiƫ, en de Belgische advocatuur, betekent dat dat de nodige stappen ondernomen moeten worden om in overeenstemming te zijn met de nieuwe privacyregels.

  In een behapbaar document beantwoorden wij de eerste en meest gestelde vragen inzake de AVG. Wat moet u wel of niet doen vanaf 25 mei 2018 en met welke aspecten van de AVG moet u zeker rekening houden?

 • Oproep kandidaten voorzitter beroepscommissie erkenning auto-experten

  Op 25 oktober 2017 zal de algemene vergadering een effectief en een plaatsvervangend lid aanwijzen voor de functie van voorzitter (Nederlandstalige zaken) van de Beroepscommissie voor Erkenning van de Experten overeenkomstig de Expertise en RDR-overeenkomst.

 • Groei uit tot excellente conflictoplosser en bijstandsverlener

  Bereid u voor op nieuwe wetgeving inzake de oplossende rol van de advocaat en de bemiddelingswet. Schrijf u nu in voor een tweedaagse opleiding.

  Tijdens de opleiding leert u uw vaardigheden te optimaliseren en groeit u verder uit tot een excellente buitengerechtelijke conflictoplosser en een adequate bijstandsverlener in gerechtelijke oplossingsformats.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Parlementaire vraag over de bijstand voor minderjarigen door een advocaat bij een politieverhoor

  Naar aanleiding van de nota van het College van procureurs-generaal m.b.t. het verhoor van niet-aangehouden minderjarige verdachten, werd op dinsdag 26 september 2017 een parlementaire vraag gesteld aan de minister van Justitie. De minister was niet op de hoogte van de nota en wil het overleg tussen OVB en het College van procureurs-generaal een kans geven.

 • Hervorming privacycommissie op grond van de AVG: wet in de pijplijn

  Op grond van de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet ook de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL of privacycommissie) grondig hervormd worden. Hoofddoel is de omvorming van de privacycommissie tot een moderne gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met meer slagkracht. Een wetsontwerp daarvoor is hangende.