19 oktober 2017 | 12 de jaargang | nummer 18

Orde in Actie

 • Posterioriteitsdekking aansprakelijkheid: dien tijdig uw schadedossiers in

  Geef schadedossiers met betrekking tot feiten van voor 1 januari 2013 zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 31 december 2017 aan. Zo vermijdt u eventuele discussies over laattijdige aangifte.

 • Neem als kantoor deel aan Music for Life ten voordele van SOS Kinderdorpen

  Net als vorig jaar neemt de Orde van Vlaamse Balies deel aan de Warmste Week van Studio Brussel ten voordele van SOS Kinderdorpen om zo de rechten van kinderen zowel in België als wereldwijd te steunen. We willen graag zoveel mogelijk advocaten stimuleren om mee te doen!

  Wil jij met je kantoor ook deelnemen op maandag 18 december? Dat kan! Schrijf je kantoor in en werk “1 Hour for Life” voor kwetsbare kinderen. Want kinderrechten worden nog te vaak geschonden.

 • OVB protesteert tegen recente arrestatie Turkse advocaten

  De OVB heeft haar grote bezorgdheid geuit over de recente arrestatie van 16 Turkse advocaten. Ze stuurde hiervoor een brief naar president Erdogan en informeerde ook premier Michel, minister Reynders en de hoge vertegenwoordigster van het Europees buitenlandbeleid Mogherini.

 • Algemene vergadering 27/09/2017

  Na de bijzondere algemene vergadering van 13 september 2017 kwam de algemene vergadering op 27 september al opnieuw samen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Controleer uw adresgegevens

  Kijk op www.advocaat.be na of uw adresgegevens goed zijn doorgegeven aan de balie zodat u ook door de rechtbanken juist gecontacteerd kan worden.

 • Liberform: enquête over personeelsbeleid bij vrije beroepen

  Om een breder inzicht te krijgen in het personeelsbeleid bij vrije beroepen en een betere ondersteuning te kunnen aanbieden, stelden Liberform en de Federatie Vrije Beroepen een enquête op.

  Mogen wij enkele minuten van uw tijd vragen om die enquête in te vullen?

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 6 tot en met 19 oktober 2017.

 • Anti-witwaswetten in het Belgisch Staatsblad

  Op 6 oktober 2017 werden in het Belgisch Staatsblad twee wetten opgenomen die verband houden met de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van betaling in contanten.

  U leest er hier meer over.

Wet in Wording

 • Herindeling gerechtelijke kantons: wetsontwerp neergelegd in Kamer

  In de Kamercommissie Justitie ondervroegen meerdere volksvertegenwoordigers de minister van Justitie opnieuw over de herindeling van de gerechtelijke kantons. Het betreffende wetsontwerp werd vorige week in het parlement neergelegd.

 • Wetsontwerp tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit: de privacycommissie gehoord

  In OrdeExpress van 5 oktober 2017 kon u lezen hoe de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hervormd moet worden tot de zogenaamde gegevensbeschermingsautoriteit, ten laatste tegen 25 mei 2018. Te dien einde is momenteel een wetsontwerp hangende.

  Op dinsdag 17 oktober 2017 vond over dat wetsontwerp een nieuwe hoorzitting plaats, ditmaal met twee afgevaardigden van de privacycommissie zelf: voorzitter Willem Debeuckelaere en vice-voorzitter Stefan Verschuere.

Advocatuur Cross Border

 • Welk nieuws voor de advocaat-Europeaan?

  De CCBE vertegenwoordigt ruim 1 miljoen Europese advocaten op Europees en internationaal niveau. Hier leest u wat de CCBE heeft verwezenlijkt, besproken, besloten en voorgenomen in september:
  - Europese Dag van de Advocaat 2017
  - Conferentie over permanente vorming
  - CCBE-standpunt over het beroepsgeheim