7 december 2017 | 12 de jaargang | nummer 21

Orde in Actie

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

  • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

    U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 24 november tot en met 7 december.

  • Nieuw grievenformulier hoger beroep

    Op 1 december 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit tot vervanging van de bijlage bij het KB van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van Strafvordering (nieuw grievenformulier hoger beroep).

Wet in Wording