21 december 2017 | 12 de jaargang | nummer 22

Orde in Actie

 • Nultarief btw juridische eerste- en tweedelijnsbijstand blijft behouden tot 30 juni 2018

  In afwachting van een circulaire met de concrete modaliteiten wordt de inwerkingtreding van de beslissing nr. E.T. 131.005 van 23 december 2016 opnieuw uitgesteld naar 1 juli 2018. Minstens tot en met 30 juni 2018 blijft daardoor het huidige bijzondere btw-nultarief behouden voor de prestaties van advocaten in het kader van de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand.

 • Nieuw grievenformulier hoger beroep: OVB bezorgt u een word-versie

  De OVB maakte een word-versie van het nieuwe grievenformulier hoger beroep. Dit nieuwe grievenformulier werd ingevoerd door het Koninklijk Besluit van 1 december 2017 tot vervanging van de bijlage bij het KB van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van Strafvordering.

 • OVB organiseert: GDPR. Vier letters die ook u als advocaat aanbelangen.

  G.D.P.R. = General Data Protection Regulation. Vier letters die ook u als advocaat aanbelangen. Schrijf u in voor één van onze studiemiddagen en kom te weten hoe u vanaf 25 mei 2018 praktisch te werk moet gaan.

 • Neem deel aan de publieke consultatie over de modernisering van justitie

  De Europese Commissie organiseert een publieke consultatie over de modernisering van justitie in burgerlijke en handelszaken.

 • Work 1 Hour For Life: u was fantastisch!

  Work 1 Hour for Life bracht €37.302 op! De opbrengst gaat naar de Belgische projecten van SOS Kinderdorpen.

 • Ad Rem: wat als de advocaat failliet gaat?

  Door de wet van 11 augustus 2017 die op 1 mei 2018 in werking treedt, zullen advocaten ook failliet verklaard kunnen worden. Dat biedt hen eindelijk een perspectief om hun problemen definitief op te lossen. Maar eerst moeten nog enkele heikele kwesties uitgeklaard worden. Ad Rem biedt een antwoord op 9 deontologische vraagstukken.

 • OVB in de pers 07/12/17 tem 20/12/17

  De plannen van minister Geens i.v.m. de oprichting van een “Commissie Herziening in Strafzaken”. De snel veranderende wetgeving (kunt u nog volgen?). Leren werken met legal tech. Doodstraf kan geen legitieme sanctie zijn. Rapport Raad van Europa legt zwakke plekken lidstaten bloot.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

Wet in Wording

Advocatuur Cross Border