11 januari 2018 | 13 de jaargang | nummer 1

Orde in Actie

 • Minimumvergoedingen stagiairs verhoogd vanaf 2018-2019

  De minimumvergoedingen voor de stagiairs worden verhoogd vanaf het gerechtelijk jaar 2018-2019. De bedragen worden vanaf 1 september 2018 €1.400 voor het eerste stagejaar en €1.950 vanaf het tweede stagejaar.

 • OVB organiseert: SUPRALAT 'Train the trainer'

  In samenwerking met de UA, Maastricht University en de politie organiseert de Orde van Vlaamse Balies het SUPRALAT-trainingsprogramma in het kader van de Salduzbijstand. Dat programma is bedoeld voor (zeer) ervaren strafrechtadvocaten, bij voorkeur met ruime onderwijservaring, die de opgedane kennis tijdens de 'Train the trainer' later kunnen én willen doceren aan andere strafrechtadvocaten.

  Schrijf u nu in via het privaat luik, want de plaatsen zijn beperkt!

 • OVB in de pers 22/12/17 tem 11/01/18

  In drie columns van Jubel.be heeft Hugo Lamon het achtereenvolgens over de hoeveelheid wetgeving die advocaten tegenwoordig moeten doornemen; de stelling of recht een kunst is en de statistieken van het aantal pro Deodossiers.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Arrest Hof van Cassatie: niet limitatieve lijst met voorwaarden voor rechtsgeldige Salduz-bijstand

  Op 4 januari 2018 verscheen een arrest van het Hof van Cassatie van 31 oktober 2017 over (de naleving van) het recht op bijstand door een advocaat en het recht op een eerlijk proces zoals gewaarborgd door art. 6 EVRM (m.b.t. Salduz).

  Het arrest is vooral belangrijk omdat het Hof zich inzake de Salduz-bijstand buigt over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het recht op bijstand te kunnen garanderen.

Wet Geworden

Wet in Wording