8 februari 2018 | 13 de jaargang | nummer 3

Orde in Actie

 • Wetsontwerp inzake woonstbetreding terug naar tekentafel: OVB mee aan de kar getrokken

  Op 30 januari 2018 vond de hoorzitting plaats in de Commissie Justitie rond het wetsontwerp 2798 van 7 december 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de uitvoering van de maatregelen tot verwijdering te garanderen.

  Via diverse tussenkomsten - met een standpunt in Kamercommissie en diverse berichten in de media - zorgde de OVB er mee voor dat het ontwerp terug naar de tekentafel moest.

 • Werk mee aan de toekomst van DPA-deposit

  Wil u mee uw stempel drukken op de volgende updates van DPA-deposit? Denk dan mee in onze user group.

  DPA-deposit wordt continu geüpdatet en verbeterd. Zo gebeurt er sinds kort een automatische controle op het rolnummer en zijn steeds meer rechtbanken via het elektronische kanaal beschikbaar. Maar DPA-deposit kan nog veel beter.

  Om het platform volledig af te stemmen op uw noden en behoeften, hebben we uw hulp nodig. Stel u kandidaat om deel uit te maken van onze user group en geef het platform zo mee vorm in de toekomst.

 • Dirk Chabot nieuwe algemeen secretaris OVB

  De OVB verwelkomt Dirk Chabot als nieuwe algemeen secretaris. Voormalig bestuurder Dirk Chabot was voor de tweede bestuurstermijn op rij bevoegd voor de studiedienst. Hugo Lamon neemt die bevoegdheid ad interim over.

 • Videoreportage nieuwjaarsreceptie en nieuwjaarstoespraak

  Voorzitter Edward Janssens benadrukte tijdens zijn nieuwjaarstoespraak dat de advocaat zich ook als ondernemer moet gedragen en rekening moet houden met de gewijzigde verwachtingen van zijn cliënten. Gastspreker, Bram De Vos raadde de advocaten aan om vooral klantgericht te zijn en na te denken over wat de cliënt echt apprecieert. De studentenprijs ging dit jaar naar Kirsten van Den Steen voor haar masterproef over burn-out bij advocaten.

 • OVB in de pers 26/01/18 tot en met 08/02/18

  Aandacht voor de argumenten van de advocatuur i.v.m. de woonstbetreding bij illegale migranten of bij personen die illegale migranten huisvesten. Waarom is de toekomstgerichte advocaat te vergelijken met een moderne koffiemachine? Wetboek van Strafvordering wacht op hervorming en advocatuur wacht op bespreking. Armoede bij advocaten: een taboe? Grondwettelijk Hof om interpretatief arrest verzocht: eerste voorzitter Hof van Cassatie wijst wetgever op verantwoordelijkheid.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Wet Geworden

Wet in Wording