8 maart 2018 | 13 de jaargang | nummer 5

Orde in Actie

 • Neem deel aan de enquête over de Salduz-webapplicatie

  De Orde van Vlaamse Balies beheert en onderhoudt, in samenwerking met Avocats.be, de Salduz-webapplicatie. En dat al sinds de invoering van de Salduz-wetgeving meer dan 6 jaar geleden.

  Hoog tijd om een enquête te houden over het gebruik van de applicatie.

 • Oproep kandidatuur verkiezing nieuwe bestuurder OVB

  Op donderdag 26 april 2018 verkiest de algemene vergadering een nieuwe bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies. Geïnteresseerd? Dien dan uw kandidatuur in.

 • Van a tot z: deze rechtbanken zijn beschikbaar via DPA-deposit

  Alle rechtbanken – van de politierechtbank in Aalst tot het vredegerecht van Zaventem – zijn opgenomen in DPA-deposit. Bij steeds meer rechtbanken kan u documenten verzenden via het digitaal kanaal.

 • Save the date! Dag van de Rechtsstaat: 15 mei 2018

  Wat is dat, die rechtsstaat? Waartoe dient de rechtsstaat? Wie heeft er belang bij? Wie bepaalt wat de grenzen ervan zijn? Is de rechtsstaat in gevaar? In ons land? In Europa?

  Vzw 400 organiseert, in samenwerking met de OVB, op dinsdag 15 mei 2018 de eerste Dag van de Rechtsstaat.

 • OVB in de pers 23/02/2018 t.e.m. 08/03/2018

  De OVB reageert op het rapport over de toekomst van het advocatenberoep. Een overzicht van de IT-vorderingen op justitie van de laatste maanden. Een advocaat mag “een cliëntenrelatie tot stand brengen” op sociale media, maar hij moet daarbij ook de wettelijke en deontologische regels naleven.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

Wet in Wording