5 april 2018 | 13 de jaargang | nummer 7

Orde in Actie

 • Waarde punt pro-Deovergoeding 75 euro

  Op 24 maart informeerde de Orde van Vlaamse Balies u dat op basis van de gegevens verstrekt door de minister van Justitie de waarde van het punt dit jaar 75 euro bedraagt.

 • Advocaten als rechter in ondernemingszaken

  De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies heeft op 28 maart 2018 de problematiek van de advocaat als rechter in ondernemingszaken besproken en heeft het ontwerp van standpunt daarover goedgekeurd. De OVB vindt het niet gepast voor een advocaat om rechter in ondernemingszaken te worden.

 • Nieuwe rechtbanken digitaal beschikbaar via DPA-deposit

  Bijna alle rechtbanken – van politierechtbanken tot hoven van beroep – zijn opgenomen in DPA-deposit. Documenten verzenden, conclusies neerleggen, stukken opsturen,... u kan kiezen tussen verschillende kanalen om die rechtbanken te bereiken. Bij steeds meer van die rechtbanken kan u ook digitaal neerleggen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB in de pers

  Pro-Deoadvocaten zullen voortaan 75 euro per punt ontvangen. OVB reageert waakzaam positief. Hoe de overheid haar invloed vergroot op het advocatenereloon. Collectieve vorderingen populair? Woonstbetredingen, een gevoelige materie. Oproep voor meer positivisme bij Justitie.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 23 maart 2018 tot en met 5 april 2018.

 • Wet diverse bepalingen aanvullende pensioenen verschenen in BS

  Op 30 maart 2018 werd de wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wet in Wording