19 april 2018 | 13 de jaargang | nummer 8

Orde in Actie

 • Onduidelijkheid over zelfstandig realiseren van afschrift van strafdossier

  De OVB werd gecontacteerd over de niet-uniforme toepassing door de griffies van de mogelijkheid om dossiers in te scannen in het kader van de voorlopige hechtenis. In navolging daarvan stelde de OVB een nota op.

 • OVB organiseert: Roadshow DPA-deposit

  Via DPA-deposit kan een advocaat op een beveiligde manier, via zijn advocatenkaart, digitaal conclusies en stukken neerleggen bij elke Belgische rechtbank. De OVB organiseert eind mei en begin juni 2018 opleidingen over de toepassing van DPA-deposit.

 • GDPR-archief met modellen, stukken en adviezen beschikbaar op het privaat luik

  De OVB plaatst alle beschikbare modellen, stukken, adviezen en berichten inzake de GDPR op het privaat luik met het oog op maximaal gebruiksgemak.

 • OVB organiseert: TRADATA 'Training of lawyers on the new EU data protection reform'

  De General Data Protection Regulation – kortweg ‘GDPR’ – is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Die nieuwe Europese verordening moet de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in goede banen leiden en heeft dus een impact op elk bedrijf. Naar aanleiding hiervan organiseert de OVB onder toeziend oog van het ELF (European Lawyers Foundation) praktijkgerichte opleidingen voor haar advocaten.

 • Enquête: gebruikt u een advocatensoftwarepakket?

  Diplad voert een kort onderzoek naar het gebruik van advocatensoftware binnen de advocatenkantoren. Vul de enquête in en help ons bij de vernieuwing van het privaat luik en de verdere uitbreiding van het Digital Platform for Attorneys.

 • Kom naar Dag van de Rechtsstaat op 15 mei 2018

  Wie bepaalt wat de grenzen van de rechtsstaat zijn? Wie heeft er belang bij? Is de rechtsstaat in gevaar? In ons land? In Europa?

  Kom op dinsdag 15 mei 2018 luisteren naar boeiende sprekers tijdens de Dag van Rechtsstaat, een organisatie van vzw 400, samen met de Orde van Vlaamse Balies.

 • OVB in de pers van 06/04/18 tem 19/04/18

  Tweemaal Jubel.be: over de manoevreerruimte van de rechter en over de moraliteit van de advocaat.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Help! Mijn wachtwoord is gehackt!

  Toen Gotcha onlangs online kwam, schrokken velen. En terecht. De tool schudde ons nogmaals wakker over het belang om voorzichtig om te gaan met online diensten en de bijhorende security en wachtwoorden. Ook advocaten bleven niet gespaard, zo leerde een snelle check van e-mailadressen ons. Veilige alternatieven dringen zich dan ook op.

 • Geef uw mening over de OVB-opleidingen

  Kwaliteitscontrole is belangrijk is voor de Orde van Vlaamse Balies. Daarom zullen wij peilen hoe tevreden u bent over de door u gevolgde OVB-opleiding(en).

Wet Geworden

Wet in Wording