3 mei 2018 | 13 de jaargang | nummer 9

Orde in Actie

 • Reglement advocaat en insolventie

  Op 30 april 2018 werd het reglement betreffende de advocaat en insolventie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het reglement is onmiddellijk in werking getreden.

 • OVB verwelkomt nieuwe bestuurder

  Mr. Christian Vandenbogaerde, gewezen stafhouder van de Kortrijkse balie, werd verkozen als nieuw lid van de raad van bestuur.

 • Reglement tot opheffing van Codex-afdeling ‘Contacten van de advocaat met getuigen’

  Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 30 april 2018 het reglement tot opheffing van Afdeling III.5.1 ‘Contacten van de advocaat met getuigen’ van de Codex.

 • Schrijf u in voor de advocatenrun!

  Het is bijna zover! Op 3 juni kunt u uw sportschoenen weer aantrekken voor de negende Advocatenrun, naar goede gewoonte aan het Koloniënpaleis te Tervuren.

 • OVB organiseert: Roadshow DPA-deposit

  Via DPA-deposit kan een advocaat op een beveiligde manier, via zijn advocatenkaart, digitaal conclusies en stukken neerleggen bij elke Belgische rechtbank. De OVB organiseert eind mei en begin juni 2018 opleidingen over de toepassing van DPA-deposit.

 • Enquête: gebruikt u een advocatensoftwarepakket?

  Diplad voert een kort onderzoek naar het gebruik van advocatensoftware binnen de advocatenkantoren. Vul de enquête in en help ons bij de vernieuwing van het privaat luik en de verdere uitbreiding van het Digital Platform for Attorneys.

 • Kom naar Dag van de Rechtsstaat op 15 mei 2018

  Wie bepaalt wat de grenzen van de rechtsstaat zijn? Wie heeft er belang bij? Is de rechtsstaat in gevaar? In ons land? In Europa?

  Kom op dinsdag 15 mei 2018 luisteren naar boeiende sprekers tijdens de Dag van Rechtsstaat, een organisatie van vzw 400, samen met de Orde van Vlaamse Balies.

 • OVB in de pers van 20/04/2018 t.e.m. 03/05/2018

  Eén West-Vlaamse balie vanaf 1 september. OVB geeft commentaar op onderzoek Prijzenobservatorium dat de advocatuur te moeilijk toegankelijk is en voor te weinig concurrentie zorgt. Kritiek op afschaffing van de scan van een lopend onderzoek. De perikelen rond de fiscaal aftrekbare rechtsbijstandsverzekering. Vanaf 1 mei kunnen vrije beroepen failliet gaan door een nieuw insolventierecht. Rechtenstudenten en hun talenkennis. Burn-out en depressie bij advocaten. Een analyse door Kirsten Van de Steen, winnares van de OVB-studentenprijs 2018.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 20 april 2018 tot en met 3 mei 2018.

 • Advocaten kunnen sinds 1 mei 2018 failliet gaan

  Op 1 mei 2018 trad de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX Insolventie van ondernemingen in werking evenals de drie bijhorende uitvoeringsbesluiten van 26 april 2018. Voortaan worden ook de beoefenaars van een vrij beroep, onder meer advocaten, onderworpen aan de insolventieprocedures. Zo zullen ze bijvoorbeeld ook failliet kunnen gaan.

 • Nieuw KB ereloon en kosten insolventiefunctionarissen

  Parallel met Boek XX trad ook een nieuw Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van insolventiefunctionarissen in werking op 1 mei 2018. Het is zowel van toepassing op nieuwe als lopende insolventieprocedures.