17 mei 2018 | 13 de jaargang | nummer 10

Orde in Actie

 • Afschrift strafdossier mag wel volgens minister Geens

  Minister Geens beantwoordde op woensdag 16 mei 2018 diverse vragen in de Kamercommissie Justitie i.v.m. het hangende verbod op het zelfstandig nemen van afschriften uit het strafdossier door advocaten. De minister bevestigde dat dat wel degelijk kan, spijt de hangende verbodsbepalingen in diverse hoven en rechtbanken.

  De OVB is verheugd met het antwoord van de minister, dat er onder meer kwam naar aanleiding van diverse acties die de OVB ondernam. De OVB bereidt momenteel verdere stappen voor om te garanderen dat het College van de hoven en rechtbanken gevolg geeft aan het antwoord van de minister van Justitie.

 • Schrijf u in voor de advocatenrun!

  Het is bijna zover! Op 3 juni kunt u uw sportschoenen weer aantrekken voor de negende Advocatenrun, naar goede gewoonte aan het Koloniƫnpaleis te Tervuren.

 • OVB in de pers 04/05/2018 t.e.m. 17/05/2018

  Advocates klagen de gevoelige metaaldetectoren in de gevangenissen aan. Is de rechtsstaat voor interpretatie vatbaar? Advocaten kunnen nu ook rechter in ondernemingszaken worden en dat kan tot tuchtrechtelijke vervolgingen leiden.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 4 mei 2018 tot en met 17 mei 2018.

 • Op 25 mei is het zover: de GDPR

  De afgelopen maanden heeft de OVB u herhaaldelijk geĆÆnformeerd over de naderende inwerkingtreding van de zgn. GDPR (General Data Protection Regulation). Die 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' brengt de privacy en bescherming van persoonsgegevens naar een nieuw elan. Ook de advocatuur ontsnapt niet aan deze evolutie.

Wet in Wording

 • Kritiek op systeem van plaatsvervangende rechters

  In de Commissie Justitie ondervroegen enkele volksvertegenwoordigers de minister van Justitie eens te meer over het systeem van de plaatsvervangende rechters. Daarbij werd ook de kritiek van de OVB daarop aangehaald.

 • Hoorzitting wetsontwerp spijtoptanten: OVB dient nota in

  In OrdeExpress van 19 april 2018 las u dat het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op het invoeren van een wettelijke regeling inzake spijtoptanten verscheen op 13 april 2018 op de website van de Kamer.

  Op dinsdag 15 mei vond een hoorzitting plaats in de Kamercommissie Justitie over het wetsontwerp. De OVB diende hiertoe een schriftelijke nota in.

 • Wetsontwerp werklastvermindering voor de rechterlijke orde goedgekeurd

  Op 9 mei 2018 verscheen de aangenomen tekst van het wetsontwerp werklastvermindering voor de rechterlijke orde op de website van de Kamer.