9 augustus 2018 | 13 de jaargang | nummer 14

Orde in Actie

 • Reactie OVB op rapport experten 'De toekomst van het advocatenberoep'

  De OVB bezorgde op 2 juli 2018 haar opmerkingen aan de minister van Justitie na een uitvoerige consultatie in haar diverse geledingen. De OVB pleit in het bijzonder voor een grondwettelijke invulling van de rol van de advocaat in de rechtsstaat, het behoud van een brede toegang tot de rechter, het behoud van de autoregulering van de advocatuur, de uitbreiding van de perimeter van het beroep en de waarde van excellentie.

 • Verzekerd tegen cyberincidenten via de collectieve cyberverzekering van OVB

  Uit de nieuwe criminaliteitscijfers blijkt dat de traditionele criminaliteit blijft dalen maar dat de cybercriminaliteit jaar na jaar toeneemt. Dossierbeheer en aanverwante activiteiten verlopen vandaag op ieder advocatenkantoor niet alleen digitaal maar ook via het internet. Advocatenkantoren zijn bijgevolg niet immuun voor cyberaanvallen. Daarnaast worden op elk advocatenkantoor gevoelige persoonsgebonden gegevens verwerkt. Sedert 25.05.2018 rusten dus ook op advocaten de zware verplichtingen ingevoerd door de GDPR die in zware boetes voorziet in geval van inbreuken.

  De Orde van Vlaamse Balies besloot daarom een cyberverzekering af te sluiten en onderhandelde met AIG Europe Limited over de voorwaarden van een collectieve cyberverzekeringspolis voor alle advocaten.

 • Krijgt u binnenkort een robot als confrater?

  De kans is klein, maar toch zullen artificiële intelligentie, blockchain, predictive justice en algoritmen ook hun weg vinden naar de advocatuur.

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert op vrijdagnamiddag 19 oktober 2018 een boeiend congres. Laat u enthousiasmeren door internationale sprekers over legal tech.

 • OVB in de pers 01/07/2018 t.e.m. 09/08/2018

  De OVB reageerde begin juli op het rapport over de toekomst van het advocatenberoep. De hitte maakte onze reactie op de cipiersstaking noodzakelijk: de rechtsgang werd immers door de staking verstoord. Aandacht en achtergrond voor het gerechtelijk verlof. Stokken in wielen net voor de invoering van een verplicht DPA-deposit. Hoogste magistraten onbekend bij VRT-commentatoren van militair défilé. De OVB nam een standpunt in over de opsluiting van kinderen van uitgeprocedeerde ouders in gesloten family units, waarop Staatssecretaris Francken met tweets reageerde. Tweets blijken grote impact te hebben op het juridische maatschappelijk debat.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Wet Geworden

Wet in Wording

Advocatuur Cross Border