4 oktober 2018 | 13 de jaargang | nummer 17

Orde in Actie

 • Sociale map: alles over uw collectieve voorzieningen en sociale zekerheid

  De OVB bezorgt u nuttige informatie over de collectieve voorzieningen en de sociale zekerheid gebundeld in één document: de sociale map. Deel I van de sociale map bevat een handig overzicht van de collectieve voorzieningen die er voorhanden zijn. Deel II van de sociale map gaat over de advocaat als zelfstandige.

 • Minnelijke schikking strafzaken: een handig overzicht voor de advocaat

  De OVB bezorgt u een praktisch overzicht over de minnelijke schikking in strafzaken. Download het hier.

 • Verzeker uw plaats op het Legal Tech Congres van 19 oktober

  Voor de OVB is het al lang duidelijk: de advocatuur moet zich permanent bijscholen en kwaliteit bieden om de concurrentie met juridische platforms, juridische beroepen en zelfs met Google aan te kunnen. Volgens voorzitter Janssens wordt de advocaat “meer de regisseur in het recht, veeleer dan de persoon die de cliënt enkel bijstaat in een procedure of een afstandelijke adviseur.”

  Het Legal Tech Congres vormt een uitstekende gelegenheid om u te verdiepen in hoe uw beroep nu al verandert. Mis de kans niet om op 19 oktober kennis te maken met legal tech experten. Erkend voor 3 punten. KMO-portefeuille mogelijk.

 • Nieuwe toegang voor advocaten in Justitiepaleis Brussel

  Vanaf maandag 15 oktober kunnen advocaten het Justitiepaleis op het Poelaertplein in Brussel betreden via de nieuwe draaideur. U moet daarbij uw advocatenkaart scannen om binnen te kunnen.

 • OVB organiseert: Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten

  Naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Europese witwasrichtlijn werd de nieuwe witwaswet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten aangenomen. Daarnaast werd door de algemene vergadering van de OVB een reglement goedgekeurd dat op 19 oktober 2018 in werking treedt. Dat reglement legt de advocaat tal van verplichtingen op zoals informatieplicht, maatregelen van interne organisatie en meldingsplicht.

  Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat hieraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, wordt tijdens deze roadshow toegelicht.

 • Ad Rem: krijgt u binnenkort een robot als confrater?

  De OVB organiseert niet alleen een congres over legal tech op 19 oktober 2018, maar maakte er ook een themanummer over. In het oktobernummer van Ad Rem leest u alles over legal tech en over de zes workshops over open law, blockchain, algoritmes, predictive justive, ethiek en wat legal tech nu al kan. Verder ook in deze Ad Rem: Karel Tobback over het proces van ‘the court of the future’, alles over de cyberverzekering voor de advocaat en de zeven nieuwe stafhouders die zich aan u voorstellen.

 • Studieavond minnelijke conflictoplossing in de familierechtbank

  Op maandag 15 oktober vindt in Gent een studieavond plaats over de minnelijke conflictoplossing in de familierechtbank. De OVB verleende in het verleden haar medewerking aan dat onderzoek van Dra. Sofie Raes.

 • OVB in de pers 21/10/18 t.e.m. 04/10/18

  "Het" OVB verzamelt een diverse groep kritische en mondige advocaten. - De recente wettentsunami zorgt ervoor dat heel wat rechtspractici de weg kwijt zijn.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Prijs opvraging bij Centraal Bestand Beslagberichten via DPA verlaagd naar 3,5 euro

  Als gevolg van een prijswijziging bij het Centraal Bestand Beslagberichten (CBB) is de prijs van een opvraging bij het CBB via het DPA verlaagd van 5 EUR naar 3,5 EUR.

 • Herhaling: stel u kandidaat als vast lid binnen de commissie GCR

  De vaste leden van de GCR (voor de commissies erelonen en saisine) worden om de twee jaar verkozen door de leden van de algemene vergadering van de OVB. Door het – te – beperkt aantal kandidaten herhalen we de oproep voor de kandidatuurstelling voor vast lid van de Commissie GCR (erelonen en/of saisine).

  Had u nog niet de mogelijkheid u kandidaat te stellen als vast lid binnen de commissie GCR, dan kunt u dat alsnog doen tot uiterlijk woensdag 17 oktober.

 • VJV organiseert: Recht en veiligheid

  De Vlaamse Juristenvereniging organiseert op woensdag 24 oktober 2018 een avond over recht en veiligheid. Kom meer te weten over het programma en schrijf u in.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 19 september tot en met 4 oktober.

 • Omzendbrief gerechtskosten in strafzaken verschenen in BS

  Op donderdag 4 oktober 2018 verscheen de omzendbrief 131/5 van 25 september 2018 in het Belgisch Staatsblad. Daarin gaat het over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert.