8 november 2018 | 13 de jaargang | nummer 19

Orde in Actie

 • DPA stap voor stap

  Indien u elektronisch conclusies of stukken wil neerleggen bij de rechtbank gebruikt u daarvoor sinds kort DPA-deposit. Nog niet helemaal vertrouwd het met platform? Volg deze handige stappenhandleiding en bekijk de demovideo's.

 • Advocatenkaart: update chip

  Vergeet niet uw advocatenkaart te laten updaten om toegang te krijgen tot het Brussels justitiepaleis. Nog geen kaart aangevraagd? Doe dat vandaag nog om toegang te krijgen tot de gerechtsgebouwen, gevangenissen en het DPA-platform.

 • OVB werft aan

  De Orde van Vlaamse Balies is op zoek naar juristen om de studiedienst te komen versterken en naar een medewerker communicatie - redacteur.

 • Neem als kantoor deel aan Music for Life ten voordele van SOS Kinderdorpen

  De Warmste Week komt er opnieuw aan van 18 tot 24 december. Neem deel met uw kantoor op dinsdag 18 december aan de actie Work 1 Hour for Life of schenk de opbrengst van 1 uur werken x aantal medewerkers aan het goede doel. Ook dit jaar kozen we voor SOS Kinderdorpen.

 • Inspirerend Legal Tech Congres

  De Orde van Vlaamse Balies kan terugkijken op een inspirerend Legal Tech Congres van 19 oktober jl. Bekijk de presentaties van de sprekers en de foto- en videoreportage.

 • OVB in de pers 19/10/2018 t.e.m. 08/11/18

  De verplichting van het gebruik van DPA-deposit sinds 16 oktober zorgt voor beroering. Voor de OVB is er nood aan een digitale wapenstilstand. - Zowel de balie als de magistratuur hebben nood aan verwachtingsmanagement, aangezien niet altijd geweten is wat hun wettelijke taak precies inhoudt.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Persoon onder bewind en betekening verstekvonnis/ melding van rechtsmiddelen tegen verstekvonnis

  In een arrest van 11 oktober 2018 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 187 van het Wetboek van strafvordering, zoals van toepassing vóór de vervanging ervan bij artikel 83 van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, alsook artikel 40 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, in samenhang gelezen met artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Laatste beleidsnota Justitie van deze legislatuur neergelegd

  Op 24 oktober 2018 legde minister van Justitie Koen Geens zijn laatste beleidsnota Justitie van deze legislatuur neer in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ook in de laatste maanden zal er niet op de lauweren worden gerust en zullen nog tal van wetsontwerpen in het parlement worden ingediend, waarvan meerdere niet zonder belang zijn voor de advocatuur.

 • Parlementaire vraag DPA-deposit

  In de Commissie Justitie van de Kamer antwoordde de minister van Justitie gisterennamiddag op vragen van volksvertegenwoordigers over het verplicht gebruik van DPA-deposit door advocaten.