10 januari 2019 | 14 de jaargang | nummer 1

Orde in Actie

 • Reglement verhoorbijstand Salduz verschenen in Belgisch Staatsblad

  Gisteren verscheen in het Belgische Staatsblad het OVB-reglement 'Verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst'. Het reglement treedt in werking op 9 april 2019.

 • OVB organiseert: digitale procedure voor de Raad van State

  In 2014 werd de elektronische procesvoering voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk gemaakt, zowel voor advocaten als voor personen die in eigen naam optreden. De OVB organiseert in samenwerking met de Raad van State een opleidingssessie op donderdag 7 februari 2019 zodat wie het systeem nog niet kent of een opfrissing wenst, terug helemaal mee is.

 • OVB in de pers 21/12/18 t.e.m. 10/01/19

  Rechter Koen Lenaerts wees in een radio-interview op de taak van de rechters om sterke juridische redeneringen uit te zetten, omdat daar het Hof (van Justitie) haar legitimiteit haalt. Dat betekent dat er ook kwaliteitsvolle advocaten nodig zijn. / Voor het eerst is het aantal advocaten gedaald na een stijgende trend van 20 jaar. / De privacywaakhond (GBA) verzet zich tegen de poging van minister Geens om alle mogelijke onduidelijkheden over het overpennen uit strafdossiers weg te werken./ Het is verbazingwekkend dat een Antwerpse rapper ervoor gezorgd heeft dat de problematiek van tienerpooiers op de politieke agenda staat.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Rapportering derdengelden: controleer uw rekening

  Sinds 1 januari 2019 kan u uw derdenrekening voor jaargang 2018 rapporteren. Controleer tijdig uw rekeningen via de module rapportering derdengelden op het Privaat Luik. We zetten de belangrijkste en nieuwe aandachtspunten nog even op een rijtje voor u.

 • Nieuwe rechtbanken gekoppeld op DPA-deposit

  Bijna alle rechtbanken van eerste aanleg zijn gekoppeld met het DPA-platform. Ook de vredegerechten, arbeidsrechtbanken en familie- en jeugdrechtbanken zijn gekoppeld. Dat betekent dat u bij al die rechtbanken kan neerleggen via het elektronische kanaal.

 • Oproep kandidaten Commissie voor de herziening in strafzaken

  In het Belgisch Staatsblad van 24 december 2018 verscheen het koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de aanstelling van de leden van de Commissie voor de herziening in strafzaken. De eigenlijke oproep voor kandidaten voor deze commissie verscheen in het BS van vandaag. Geïnteresseerde advocaten kunnen hun kandidatuur indienen bij de OVB.

 • Indieningstermijn btw-verzamelaangifte verstrijkt bijna

  Advocaten die optreden als curator voor een faillissement moeten mogelijk btw-verzamelaangiften indienen. De indieningstermijn voor die aangiften verstrijkt op 31 januari 2019. U kan de aangifte zowel elektronisch als op papier doen.

 • Toegang Justitiepaleis Brussel tijdens proces Nemmouche

  Tot vermoedelijk begin februari 2019 gelden er bijzondere veiligheidsmaatregelen in het Justitiepaleis van Brussel tijdens het proces Nemmouche. Lees meer over die maatregelen.

 • Vier nieuwe namen op lijst verdachten van terrorisme

  In het Belgisch Staatsblad van 24 december 2018 verscheen het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het KB van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme. Het voegt vier nieuwe personen toe aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme.

 • Een onthutsend portret van de internationale justitie, 25 jaar na Rwanda

  In juli 1994 eindigde de genocide in Rwanda, een gruwelijk conflict dat in drie maanden tijd het leven kostte aan ruim een miljoen mensen. In augustus 1994 trok mr. Jean Flamme erheen om de rechtsgang te volgen. Vijfentwintig jaar later kijkt mr. Flamme daarop terug. Lees meer over zijn boek ‘Rwanda 1994. De samenzwering van de machtigen’.

 • Meester Luc Schuermans benoemd tot directielid bij UNIDROIT

  Meester Luc Schuermans, advocaat aan Balie Provincie Antwerpen, werd benoemd tot directielid bij UNIDROIT. Mr. Schuermans werd door de regering voorgedragen en aangesteld door de algemene vergadering van de onafhankelijke intergouvernementele organisatie.

 • Zittingen afdelingen Bergen en Doornik wijzigen

  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Henegouwen waarschuwt voor wijzigingen bij zittingen in de afdelingen van Bergen en Doornik.

Wet Geworden