24 januari 2019 | 14 de jaargang | nummer 2

Orde in Actie

 • OVB organiseert: SUPRALAT 'Salduzverhoorbijstand'

  De komende maanden organiseert de OVB verschillende opleidingen in heel Vlaanderen naar aanleiding van het uniform reglement 'Salduz', dat de algemene vergadering goedkeurde op 19 december 2018. Dat reglement maakt een opleiding verhoorbijstand verplicht voor advocaten van de Salduzpermanentiedienst en treedt in voege op 9 april. Per opleiding kunnen 16 deelnemers zich inschrijven via het Privaat Luik.

 • Test het nieuwe Privaat Luik

  De OVB zoekt vrijwilligers van alle leeftijden om het vernieuwde Privaat Luik te testen in de tweede helft van februari. U hoeft zich daarvoor niet te verplaatsen, het testen gebeurt vanop uw kantoor.

 • OVB organiseert in Leuven: verplichte opleiding witwaspreventie

  De nieuwe witwaswet van 18 september 2017 en het OVB-reglement van 19 oktober 2018 legt de advocaat tal van verplichtingen op zoals informatieplicht, maatregelen van interne organisatie en meldingsplicht. Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat hieraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, wordt tijdens een opleiding op 22 februari toegelicht. Let op, dit betreft een extra sessie van de roadshow die op vijf plaatsen in november 2018 reeds heeft plaatsgevonden.

 • Nieuwe regels voor de uitvoering van nevenactiviteiten

  Op 15 januari 2019 werd het reglement tot wijziging van 'Afdeling I.2.5 Onverenigbaarheden' en 'Deel IV Advocaat treedt op in een andere hoedanigheid' van de Codex gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het reglement bevat regels voor de advocaat die naast zijn advocatenwerk nog andere activiteiten wenst uit te oefenen. De wijziging treedt in werking op 15 april 2019.

 • Word lid van de beroepscommissie beroepsopleiding

  Op 22 mei 2019 stelt de algemene vergadering een nieuwe beroepscommissie samen voor een tweejarig mandaat. Wilt u daar graag deel van uitmaken? Bezorg ons uw cv vóór 26 april 2019. Stagiairs die niet geslaagd zijn voor de examens van de beroepsopleiding kunnen tegen die beslissing een hoger beroep instellen bij de beroepscommissie.

 • Vernieuwde modellen tot oprichting van een BVBA, eenpersoons-BVBA en CVBA

  Ingevolge de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht stelt de OVB de aangepaste modellen tot oprichting van een BVBA, eenpersoons-BVBA en CVBA ter beschikking.

 • OVB in de pers 11/01/19 t.e.m. 24/01/19

  De regering is gevallen en het is nu afwachten wat er zal overblijven van de aangekondigde wetgeving van de minister van Justitie ./ Volgens een onderzoek bij 500 advocaten door de Hoge Raad voor de Justitie willen te weinig advocaten tegenwoordig de stap zetten naar de magistratuur. Dat tekort zouden we danig onderschatten. / Hugo Lamon pleit voor een betere bewustwording van waar het echt om gaat bij justitie: de maatschappelijke dienstverlening aan de rechtzoekende.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Wet Geworden

Advocatuur Cross Border