7 februari 2019 | 14 de jaargang | nummer 3

Orde in Actie

 • OVB onderzoekt impact brexit op Vlaamse advocatuur

  In de aanloop naar 29 maart 2019, de dag waarop het Verenigd Koninkrijk vermoedelijk de Europese Unie zal verlaten, onderzoekt de OVB de impact van de brexit op de Vlaamse advocatuur in alle mogelijke scenario's.

 • OVB organiseert: Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken 2019

  Advocaten die een penale procedure voor het Hof van Cassatie willen voeren, moeten de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken volgen. Die opleiding start in mei en vindt plaats in Brussel. Schrijf u nu in via het Privaat Luik!

 • OVB organiseert: De 10 meest voorkomende valkuilen van de beroepsaansprakelijkheid

  De OVB organiseert in samenwerking met haar verzekeringsmakelaar Vanbreda een praktische studieavond waarop de raadslieden van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar een overzicht geven van de grootste valkuilen en gevaren op beroepsaansprakelijkheid en hoe die te vermijden.

 • Nog enkele plaatsen voor opleiding SUPRALAT Salduzverhoorbijstand

  De komende maanden organiseert de OVB verschillende opleidingen in heel Vlaanderen naar aanleiding van het uniform reglement 'Salduz'. Dat reglement maakt een opleiding verhoorbijstand verplicht voor advocaten van de Salduzpermanentiedienst en treedt in voege op 9 april. Per opleiding kunnen 16 deelnemers zich inschrijven via het Privaat Luik.

 • Joke De Paepe wint OVB-studentenprijs 2018

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 28 januari 2019 in De Warande in Brussel reikte voorzitter Edward Janssens de OVB-studentenprijs 2018 uit aan mr. Joke De Paepe voor haar masterproef over de invordering van onbetwiste geldschulden.

 • OVB toost op het nieuwe jaar

  Zoals gebruikelijk zet de OVB het nieuwe jaar in met een bruisende nieuwjaarsreceptie. Bekijk enkele sfeerbeelden van de receptie, die plaatsvond op 28 januari in De Warande in Brussel.

 • SOS Kinderdorpen zoekt ouders voor Simbahuis

  Afgelopen najaar zamelde de OVB geld in via haar actie 'Work 1 Hour for Life' ten voordele van het Simbahuis van SOS Kinderdorpen.
  SOS Kinderdorpen is op zoek naar ouders die jonge kinderen uit een moeilijke gezinssituatie willen opvangen. Interesse of ken je iemand? Lees dan zeker verder. Check de Facebookpagina en zeg het voort.

 • OVB in de pers 25/01/19 t.e.m. 07/02/19

  Hugo Lamon schijnt zijn licht op twee nieuwe vormen van advocatuur, de ene al duidelijker geregeld dan de andere. / Wat zijn mogelijke oorzaken van het verminderd aantal advocaten dat naar de magistratuur overstapt? / Enkele advocaten beklagen zich in Trends over het feit dat de minister van Justitie in lopende zaken de hervorming van de advocatuur niet zal kunnen afronden. Het gaat volgens hen allemaal te traag. / De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel moet binnenkort recht spreken met 6 rechters in plaats van de 11 die de wet bepaalt. “Moeten wij dat normaal vinden?”, vraagt Hugo Lamon.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 25 januari t.e.m. 7 februari 2019.

 • Wet wijzigt inning griffierechten

  De wet van 14 oktober 2018 (BS 20 december 2018) heeft een aantal belangrijke gevolgen voor de rechtspraktijk. Zo worden vanaf 1 februari 2019 de griffierechten op een andere wijze geïnd. De griffierechten zijn immers niet langer verschuldigd op het ogenblik waarop de zaak op de rol wordt ingeschreven.

 • Twee nieuwe verordeningen internationaal familiaal vermogensrecht

  Op 29 januari 2019 traden twee verordeningen in werking die voor de praktijk van het internationaal familiaal vermogensrecht van groot belang zijn. Het gaat over de verordening inzake huwelijksvermogensstelsels en de verordening inzake vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen.

 • Wet levenloos geboren kinderen gepubliceerd in BS

  De wet van 19 december 2018 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2019.

 • KB's Federale bemiddelingscommissie en commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling verschenen in BS

  Het KB van 17 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden en de criteria voor de kandidaatstelling voor de leden van de Federale bemiddelingscommissie en van de commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling verscheen op 31 januari 2019 in het Belgisch Staatsblad. Op 31 januari 2019 werd ook het KB van 17 januari 2019 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reis- en verblijfskosten toegekend aan de leden van de Federale bemiddelingscommissie en de assessoren van de commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling gepubliceerd.

Wet in Wording

Advocatuur Cross Border

 • Enquête ENCJ/CCBE onfhankelijkheid rechters in België

  De Raad van Europese Balies (CCBE) verspreidt een enquête over de onafhankelijkheid van rechters in België. Om de verbetering van rechterlijke instanties in Europa mogelijk te maken, hebben zij ook uw feedback nodig.