21 februari 2019 | 14 de jaargang | nummer 4

Orde in Actie

 • OVB organiseert: Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken 2019

  Advocaten die een penale procedure voor het Hof van Cassatie willen voeren, moeten de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken volgen. Die opleiding start in mei en vindt plaats in Brussel. Schrijf u nu in via het Privaat Luik!

 • OVB organiseert: De 10 meest voorkomende valkuilen van de beroepsaansprakelijkheid

  De OVB organiseert in samenwerking met haar verzekeringsmakelaar Vanbreda een praktische studieavond waarop de raadslieden van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar een overzicht geven van de grootste valkuilen en gevaren op beroepsaansprakelijkheid en hoe die te vermijden.

 • Word lid van de beroepscommissie beroepsopleiding

  Op 22 mei 2019 stelt de algemene vergadering een nieuwe beroepscommissie samen voor een tweejarig mandaat. Wilt u daar graag deel van uitmaken? Bezorg ons uw cv vóór 26 april 2019. Stagiairs die niet geslaagd zijn voor de examens van de beroepsopleiding kunnen tegen die beslissing een hoger beroep instellen bij de beroepscommissie.

 • OVB in de pers 07/02/19 t.e.m. 21/02/19

  Op het bestaan van plaatsvervangende rechters is al langer kritiek. Hugo Lamon stelt vast dat een recent ingediend wetsvoorstel om aan het statuut van de plaatsvervangende rechters te sleutelen, geen soelaas biedt. / Geen rolrechten meer bij aanvang van een procedure. / De benoeming van een eentalige rechter voor het tweetalige hof van beroep zorgt voor consternatie. / Hugo Lamon buigt zich met verbazing over de kwaliteit van het wetgevend werk door het kunst- en vliegwerk van de regering in lopende zaken en de parlementaire commissies.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Registratie UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019

  U hebt tijd tot 30 september 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren in het UBO-register. Dat register werd opgericht in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 • Nieuwe website 'Advocaat in de school'

  De vernieuwde website van 'Advocaat in de school' staat online: www.advocaatindeschool.be. Wil u het advocatenberoep uitleggen en promoten bij kinderen van het laatste jaar lagere school of jongeren van het laatste jaar secundair? Geef dan zeker uw naam door aan uw baliesecretariaat.

 • Faxkanaal DPA-deposit afgesloten

  Het faxkanaal voor de neerlegging van documenten bij hoven en rechtbanken via DPA-deposit werd op 19 februari afgesloten.

 • Word lid van de Federale bemiddelingscommissie

  Op 18 februari 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de oproep om lid te worden van het bureau van de Federale bemiddelingscommissie. De OVB moet een vast en een plaatsvervangend lid voordragen. Geïnteresseerde advocaten kunnen hun kandidatuur overmaken aan de OVB.

 • Dien nu al uw punten permanente vorming in

  Hebt u sinds 1 september 2018 activiteiten gedaan in het kader van de permanente vorming? Vraag dan tijdig uw punten permanente vorming aan via een individuele aanvraag, of voeg tijdig uw attesten van reeds erkende opleidingen toe via de module 'verzenden attest erkende opleidingen'. Lees hier hoe u dat doet.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Grondwettelijk Hof over betwisting vaderlijke erkenning

  Het Grondwettelijk Hof bevestigt dat belanghebbende derden zoals grootouders uitgesloten zijn van het recht om een vaderlijke erkenning te betwisten. Het openbaar ministerie komt enkel tussen als de openbare orde in het gedrang is.

 • Grondwettelijk Hof over onderzoek naar vaderschap

  Volgens het Grondwettelijk Hof schendt art. 332quinquies, §3 BW de Grondwet in zoverre het de gerechtelijke vaststelling verhindert van het vaderschap van een wensouder als dat kind werd verwekt door exogene medisch begeleide voortplanting. Die artikelen laten niet toe dat het vaderschap gerechtelijk wordt vastgesteld wanneer er geen biologische band bestaat tussen de man in kwestie en het kind.

Wet Geworden

Advocatuur Cross Border

 • Hoorzitting Europees Parlement over aanvallen op advocatuur

  Op 19 februari 2019 hield het Europees Parlement een hoorzitting over de aanvallen op en bedreiging van advocaten. In de Europese Unie en in de lidstaten van de Raad van Europa worden advocaten in toenemende mate slachtoffer van aanvallen op hun beroep.