21 maart 2019 | 14 de jaargang | nummer 6

Orde in Actie

 • Memorandum OVB: lees de 10 prioriteiten voor de verkiezingen van 26 mei

  In haar memorandum ter gelegenheid van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019 pleit de OVB voor een efficiënte justitie en schuift ze tien prioriteiten naar voren om daartoe te komen.

 • Een derde van het vorige memorandum uit 2014 gerealiseerd

  Ook bij de vorige Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei 2014 maakte de OVB een lijvig memorandum op. Vijf jaar later maken we de balans op. Wat werd gerealiseerd en wat ligt nog op de plank? Uit de evaluatie blijkt dat het memorandum wel degelijk impact had.

 • OVB organiseert: De 10 meest voorkomende valkuilen van de beroepsaansprakelijkheid

  De OVB organiseert in samenwerking met haar verzekeringsmakelaar Vanbreda een praktische studieavond waarop de raadslieden van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar een overzicht geven van de grootste valkuilen en gevaren op beroepsaansprakelijkheid en hoe die te vermijden.

 • Word lid van de beroepscommissie beroepsopleiding

  Op 22 mei 2019 stelt de algemene vergadering een nieuwe beroepscommissie samen voor een tweejarig mandaat. Wilt u daar graag deel van uitmaken? Bezorg ons uw cv vóór 26 april 2019. Stagiairs die niet geslaagd zijn voor de examens van de beroepsopleiding kunnen tegen die beslissing een hoger beroep instellen bij de beroepscommissie.

 • Programma Dag van de Rechtsstaat bekend

  De vzw 400 organiseert samen met onder andere de OVB op dinsdag 7 mei voor de tweede keer de Dag van de Rechtsstaat in Mechelen. Lees hier wat op het programma staat.

 • OVB in de pers 08/03/19 t.e.m. 21/03/19

  Oproep aan de politici “om de politieke spelletjes rond het wetsontwerp rechtsbijstandsverzekering te stoppen". / De ene wet wordt al sneller goedgekeurd dan de andere. Als advocaat moet je altijd mee zijn. / Advocaat-ghostwriters aan het werk voor kabinetten / Memorandum OVB / Respect voor de rechtsstaat betekent niet dat er niets mag veranderen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Verplichting btw-listing voor advocaten is niet onbestaanbaar met beroepsgeheim

  In zijn arrest van 14 maart 2019 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de verplichting voor een advocaat om een btw-listing in te dienen niet onbestaanbaar is met zijn beroepsgeheim. Daarom raadt de OVB advocaten aan om de btw-listing voor het jaar 2018 in te dienen voor 31 maart 2019. De OVB onderzoekt de impact van het arrest op de btw-listing voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017.

Wet Geworden

Wet in Wording