4 april 2019 | 14 de jaargang | nummer 7

Orde in Actie

 • Impact btw-listing 2014, 2015, 2016 en 2017

  Na het arrest nr. 43/2019 van het Grondwettelijk Hof, waarin de btw-listing niet onbestaanbaar werd geacht met het beroepsgeheim, tracht de OVB nu zo spoedig mogelijk tot een vergelijk te komen met de fiscus voor de advocaten die in afwachting van de beslechting van de principiële discussie geen btw-listing hadden ingediend voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017.

 • Britse advocaten in België behouden verworven rechten

  In geval van een harde brexit behouden Britse advocaten in België hun op basis van vestiging verworven rechten tot en met 31 december 2020. De beide communautaire Ordes en de beide Brusselse Ordes bepleitten die piste gezamenlijk bij de wetgever, die daarop is ingegaan.

 • OVB organiseert: Roadshow 'Het nieuwe jeugddelinquentierecht'

  Op 1 september 2019 treedt het Vlaamse Jeugddelinquentiedecreet in werking. Naar aanleiding daarvan organiseert de Orde van Vlaamse Balies een roadshow. Schrijf u in en kom alles te weten over het decreet.

 • OVB organiseert: Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken 2019

  Advocaten die een penale procedure voor het Hof van Cassatie willen voeren, moeten de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken volgen. Die opleiding start in mei en vindt plaats in Brussel. Schrijf u nu in via het Privaat Luik!

 • OVB organiseert: SUPRALAT 'Salduzverhoorbijstand'

  De komende maanden organiseert de OVB verschillende opleidingen in heel Vlaanderen naar aanleiding van het uniform reglement 'Salduz', dat de algemene vergadering goedkeurde op 19 december 2018. Dat reglement maakt een opleiding verhoorbijstand verplicht voor advocaten van de Salduzpermanentiedienst en treedt in voege op 9 april. Per opleiding kunnen 16 deelnemers zich inschrijven via het Privaat Luik.

 • Schrijf u in voor de 2e Dag van de Rechtsstaat op 7 mei

  De vzw 400 organiseert samen met onder andere de OVB op dinsdag 7 mei voor de tweede keer de Dag van de Rechtsstaat in Mechelen. Lees wat op het programma staat en schrijf u nu in!

 • Schrijf u nu in voor de Advocatenrun!

  Op zondag 2 juni 2019 organiseert de OVB haar tiende Advocatenrun. Het Koloniënpaleis van Tervuren leent zich die dag opnieuw voor onze sportieve kantoor- en familiehappening. Het wordt een dag vol loopwedstrijden, wandeltochten, randanimatie voor de kinderen én lekker eten en drinken.

 • OVB in de pers 22/03/19 t.e.m. 04/04/19

  Nogal wat advocaten schrijven op vraag van ministers mee aan wetgeving. “Maak bekend wie als expert heeft meegeschreven aan de wet en hoeveel hij daarvoor is betaald”, reageert Hugo Lamon. / Hugo Lamon bespreekt een wetsvoorstel dat oorspronkelijk de KMO’s zou beschermen tegen 'misbruik van aanmerkelijke machtspositie', maar na de invoering van de wet op bepaalde punten dezelfde bescherming geeft aan alle ondernemingen als aan consumenten. / De rechtsstaat verdraagt geen mist. “Een goede werking van de rechtsstaat heeft nood aan zekerheden en heldere uitgangspunten”, aldus Hugo Lamon.

Advocaat in Actie

Wet Geworden

Advocatuur Cross Border

 • OVB vraagt vrijlating Iraanse advocaat Nasrin Sotoudeh

  De OVB vraagt de Iraanse president en de Iraanse ambassadeur in België om Nasrin Sotoudeh, een Iraanse mensenrechtenadvocaat, vrij te laten. Zij werd na eerdere veroordelingen onlangs bijkomend veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 jaar en 148 zweepslagen. De OVB drukt ook haar bezorgdheid uit over het lot van Reza Khandan, de echtgenoot van Nasrin Sotoudeh, en andere gearresteerde Iraanse advocaten.

 • 18 Turkse advocaten veroordeeld wegens terrorisme

  Op 20 maart 2019 werden 18 Turkse advocaten, allen lid van de Association for Progressive Lawyers (ÇHD), in Turkije veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3 tot 18 jaar wegens terrorisme. Een twintigtal Europese confraters volgden de derde en laatste zitting van het proces en spreken van een "schertsvertoning van de Turkse justitie".