9 mei 2019 | 14 de jaargang | nummer 9

Orde in Actie

 • Vernieuwde modellen oprichting besloten vennootschap

  De OVB stelt de aangepaste modellen tot oprichting van een besloten vennootschap ter beschikking, ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

 • Uw mening over noodzaak vrij aanvullend pensioen voor de werknemer

  De Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen overweegt om het vrij aanvullend pensioen voor de werknemer ook aan te bieden in haar pakket. De OVB hoort graag van u of daar nood aan is.

 • Schrijf u nu in voor de Advocatenrun!

  Op zondag 2 juni 2019 organiseert de OVB haar tiende Advocatenrun. Het Koloniënpaleis van Tervuren leent zich die dag opnieuw voor onze sportieve kantoor- en familiehappening. Het wordt een dag vol loopwedstrijden, wandeltochten, randanimatie voor de kinderen én lekker eten en drinken.

 • OVB organiseert: Roadshow 'Het nieuwe jeugddelinquentierecht'

  Op 1 september 2019 treedt het Vlaamse Jeugddelinquentiedecreet in werking. Naar aanleiding daarvan organiseert de Orde van Vlaamse Balies een roadshow. Schrijf u in en kom alles te weten over het decreet.

 • OVB in de pers van 26/04/19 t.e.m. 09/05/19

  Onbegrip over justitie: Hugo Lamon wijdde een opiniestuk aan de moord op Julie Van Espen. Hij roept op om collectief met alle actoren samen te werken aan een betere justitie.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 26 april t.e.m. 9 mei 2019.

 • Nieuw KB tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

  Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In het besluit worden verschillende bepalingen overgenomen van verscheidene koninklijke besluiten waarvan de wettelijke grondslag voortaan wordt gevormd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 • Inkomensbovengrens in DAVO-wet verhoogd

  Het bedrag dat als inkomensbovengrens dient om aanspraak te maken op een voorschot op het onderhoudsgeld wordt verhoogd van 1.800 euro naar 2.200 euro door de wet van 13 april 2019 (BS 29 april 2019). De wijziging treedt in werking op 1 januari 2020.

 • Buitengewone kosten vastgesteld in KB

  Met het KB van 22 april 2019 tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203, §1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging ervan (BS 2 mei 2019) bepaalt de Koning welke onderhoudskosten voor kinderen buitengewone kosten zijn, welke kosten het voorwerp moeten zijn van een voorafgaand overleg en akkoord, en hoe de kosten moeten worden afgerekend. Het KB treedt in werking op 12 mei 2019.

 • Decreet jeugddelinquentierecht gepubliceerd in BS

  Het decreet dat het nieuwe jeugddelinquentierecht invoert, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2019. Het decreet treedt in werking op 1 september 2019.

Wet in Wording