13 juni 2019 | 14 de jaargang | nummer studenten

Orde in Actie

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar de binnenkort afgestudeerde juristen en zit boordevol nuttige en praktische informatie over het beroep van advocaat.

 • Orde van Vlaamse Balies

  Elke advocaat is lid van een balie (een Orde van Advocaten) en die balies zijn op hun beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies. Maar wat is en doet die Orde van Vlaamse Balies precies?

 • Diplad – IT-leverancier van de OVB

  Diplad is een jong ICT-bedrijf, opgericht in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies. Met intensieve en ambitieuze projecten wil Diplad de advocatuur - en bij uitbreiding justitie - begeleiden naar de digitale toekomst. Zij ontwikkelt hiervoor het Digitaal Platform voor de Advocatuur (DPA).

 • Ombudsdienst advocatuur

  Op 1 januari 2016 startte de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur onder de naam Ligeca. Ligeca is gekwalificeerd om buitengerechtelijk geschillen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen.

 • Uw scriptie is geld waard

  Schreef u uw scriptie over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie? Dan maakt u misschien kans om de OVB-studentenprijs te winnen ter waarde van 2.500 euro.

 • Hoe vindt u een stageplaats?

  Zoek in het overzicht van de beschikbare stageplaatsen of maak zelf een profiel aan om te laten weten dat u op zoek bent.

 • Stage en beroepsopleiding

  De Codex Deontologie voor Advocaten bundelt alle reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, ook de reglementen stage en beroepsopleiding. Die bevatten bepalingen over onder andere de stageovereenkomst, de vergoedingen voor de stagiair en de beroepsopleiding.

 • Inschrijven aan de balie en eedaflegging

  Stap 1: zoek een stagemeester
  Stap 2: de eedaflegging
  Stap 3: inschrijven op de lijst van de stagiairs
  Stap 4: proficiat, u bent advocaat

 • Statuut

  Elke Belgische advocaat heeft het statuut van zelfstandige. Daaraan zijn bepaalde verplichtingen verbonden. Zodra u op de lijst van de stagiairs bent ingeschreven, bent u advocaat en moet u ook aan die verplichtingen voldoen.

 • Bureau voor juridische bijstand

  Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) organiseert kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden (ook wel bekend onder pro Deo), waaraan elke advocaat-stagiair deelneemt als onderdeel van de stageverplichtingen.

 • Wegwijs aan de balie – welkomstboek voor de advocaat-stagiair

  Bij de start van het gerechtelijk jaar krijgen alle kandidaat-stagiairs een welkomstboek van de OVB. Daarin vindt u als stagiair alles wat u moet weten bij aanvang van uw stage: van de eedaflegging en de beroepsopleiding tot de stageverplichtingen en de verplichtingen als zelfstandige.

Advocaat in Actie

 • Wees waakzaam voor phishing e-mails

  De laatste weken en maanden circuleren er diverse phishingmails waarvan balies en advocaten het doel zijn. Het gaat om mails die dreigen of uitnodigen tot betaling van een bedrag. Ook meldden verschillende advocaten misbruik van hun @advocaat e-mailadres.

 • Nieuwe website 'Advocaat in de school'

  De vernieuwde website van 'Advocaat in de school' staat online: www.advocaatindeschool.be. Wil u het advocatenberoep uitleggen en promoten bij kinderen van het laatste jaar lagere school of jongeren van het laatste jaar secundair? Geef dan zeker uw naam door aan uw baliesecretariaat.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Verplichting btw-listing voor advocaten is niet onbestaanbaar met beroepsgeheim

  In zijn arrest van 14 maart 2019 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de verplichting voor een advocaat om een btw-listing in te dienen niet onbestaanbaar is met zijn beroepsgeheim. Daarom raadt de OVB advocaten aan om de btw-listing voor het jaar 2018 in te dienen voor 31 maart 2019. De OVB onderzoekt de impact van het arrest op de btw-listing voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017.

 • Relatieve nietigheid schending taalwet leidt tot ongewenste resultaten

  De wet van 25 mei 2018 (Potpourri VI) schafte de absolute nietigheidssanctie af voor schendingen van de taalwet in gerechtszaken. Voortaan kan bij een schending van de taalwet enkel tot nietigheid worden besloten als er belangenschade kan worden aangetoond in hoofde van de partij die de nietigheid bij aanvang van het geschil opwerpt. Dat leidde tot ongewenste resultaten, onder andere voor de Franstalige familierechtbank in Brussel.

Wet Geworden

 • Nieuw wetgevingsdossier over wijzigingen vennootschapsrecht

  In een beknopt wetgevingsdossier kan u een overzicht vinden van de voornaamste wijzigingen die het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen met zich meebrengt en die van belang zijn voor de advocatuur.

 • Relatieve nietigheid bij ontbreken rijksregister- of ondernemingsnummer

  De wet van 14 oktober 2018 die de griffierechten verhoogt, legt ook de verplichting op om het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer te vermelden in rechterlijke uitspraken, dagvaardingen en verzoekschriften, en dat op straffe van nietigheid. De studiedienst onderzocht de draagwijdte van die nietigheid en licht het relatief karakter ervan verder toe.

Wet in Wording

Advocatuur Cross Border

 • Hoorzitting Europees Parlement over aanvallen op advocatuur

  Op 19 februari 2019 hield het Europees Parlement een hoorzitting over de aanvallen op en bedreiging van advocaten. In de Europese Unie en in de lidstaten van de Raad van Europa worden advocaten in toenemende mate slachtoffer van aanvallen op hun beroep.