20 juni 2019 | 14 de jaargang | nummer 12

Orde in Actie

 • Nieuw reglement samenwerkingsverbanden en multidisciplinair samenwerken

  De algemene vergadering van de OVB keurde op 25 april 2019 het reglement goed betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten. Het werd op 13 juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 13 september 2019. Lees meer over de belangrijkste wijzigingen.

 • Hoge Raad Justitie formuleert aanbevelingen over aanpak seksueel geweld

  De Hoge Raad voor de Justitie heeft een rapport over seksueel geweld gepubliceerd. Ze wil daarmee bijdragen tot de verbetering van de behandeling en juridische bescherming van slachtoffers.

 • Fiscale fiche 281.50 - vergoeding juridische tweedelijnsbijstand online

  De fiscale fiche 281.50, aanslagjaar 2019, inkomsten 2018, voor de vergoedingen in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand staat online op het Privaat Luik.

 • OVB in de pers 07/06/2019 t.e.m. 20/06/2019

  Gerechtsdeurwaarders: enkel moneymakers? Hugo Lamon hoopt dat de wetgever de wens om gerechtsdeurwaarders ook schulden van particulieren te laten innen niet laat uitkomen. / Hugo Lamon noemt het inspirerend dat een rechter een verdachte naar de Dossinkazerne stuurt. Misschien moeten informateurs ook eens op bezinning om een uitweg te vinden?

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Exclusief volgberoep voor OM schendt gelijkheidsbeginsel

  Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 6 juni 2019 geoordeeld dat het volgberoep in strafzaken het gelijkheidsbeginsel schendt. De uitspraak betekent dat het volgberoep waarover het openbaar ministerie beschikt, ook moet openstaan voor de beklaagde.

Wet Geworden

Advocatuur Cross Border