10 januari 2013 | 8 ste jaargang | nummer 1

Orde in Actie

 • Een vernieuwde OrdeExpress!

  Voorzitter Edgar Boydens licht toe.

 • Doe mee aan www.profielvlaamseadvocaat.be en maak kans op een mooie prijs!

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert voor de tweede keer een grootscheepse advocatenbevraging. Elke Vlaamse advocaat wordt uitgenodigd om hieraaan deel te nemen.

 • U in het Parlement

  Maandagnamiddag 18 maart 2013 organiseren de Orde van Vlaamse Balies en Avocats.be (OBFG) een gezamenlijk congres. Tijdens dit congres worden 14 positiefrechtelijke onderwerpen belicht en staat de toekomst van Justitie centraal.

  Vanaf dinsdag 22 januari 2013 om 12 uur kan u zich inschrijven op het privaat luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies.

 • Vergoeding tweedelijnsbijstand 2010-2011

  Bijpassing op de vergoeding voor de juridische tweedelijnsbijstand voor het gerechtelijk jaar 2010-2011.

 • Advocatenrun 28 april 2013

  Na de topeditie van vorig jaar organiseert de Orde van Vlaamse Balies haar vierde Advocatenrun, ditmaal op zondagnamiddag 28 april 2013, opnieuw vanuit het Koloniënpaleis te Tervuren.

 • Adverteren in OrdeExpress

  Hoe adverteren in OrdeExpress?

 • Nieuwe autostickers

  De Orde van Vlaamse Balies stelt nieuwe autostickers ter beschikking.

  De sticker, met logo OVB en de vermelding “advocaat”, is beschikbaar op uw baliesecretariaat.

 • Persoverzicht 19/12/2012 - 09/01/2013

  U vindt in de link een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Modellen samenwerkingsverbanden

  Het OVB-reglement samenwerkingsverbanden van 8 november 2006 regelt de samenwerking tussen advocaten. Bij een samenwerkingsverband gaat het om een duurzame samenwerking en die is mogelijk onder de vorm van een associatie, groepering of een netwerk, al dan niet via een vennootschapsvorm.

 • Nieuwe polissen burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en insolvabiliteit

  Per 1 januari 2013 is het risico burgerlijke beroepsaansprakelijkheid gedekt bij nv Amlin Europe (als hoofdverzekeraar).

 • Congres: "De staat van het recht in Burundi na vijftig jaar onafhankelijkheid"

  Dinsdag 29 januari 2013 van 13u30 tot 17u30
  Plechtige zittingszaal 1.35, Gerechtsgebouw, Poelaertplein, 1000 Brussel

 • Indicatieve tabel 2012

  Een nieuwe indicatieve tabel werd opgemaakt door de Unie van de Vrede- en Politierechters en de Nationale Vereniging van de Rechters van Eerste Aanleg.

 • Info van het paritair comité 336

  Het paritair comité voor de vrije beroepen (PC 336) kent geen automatisch indexsysteem. Het laatste sectoriële akkoord behoudt die situatie. Wel hebben werkgevers en vakbonden afgesproken dat voor wat betreft de periode 2011-2012 minimaal 4 % dient te worden gegarandeerd.

Wet Geworden

 • Programmawetten van 27 en 31 december 2012

  Nog voor het jaareinde verschenen in het Belgisch Staatsblad een aantal programmawetten, met uiteenlopende inhoud.

  Meer specifiek zijn er twee wetten die betrekking hebben op Justitie.

  In vogelvlucht een overzicht van wat deze wetten u te bieden hebben.

 • Nieuw indexcijfer december 2012

  Nieuw indexcijfer - gezondheidsindexcijfer december 2012.

Wet in Wording

 • Wet op de continuïteit van ondernemingen

  Parlementaire vraag van 8 januari 2013 - Kamercommissie voor de Justitie

  De evaluatie van drie jaar werking van de Wet op de continuïteit van ondernemingen zet de ministerraad aan tot actie. Tijdens de laatste ministerraad van vorig jaar werd een ontwerp goedgekeurd, dat nu door de Raad van State wordt gescreend.