24 januari 2013 | 8 ste jaargang | nummer 2

Orde in Actie

 • Nieuw reglement controle derdengelden

  Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 21 januari 2013 het nieuw reglement van de Orde van Vlaamse Balies betreffende de verhandeling van gelden van cliƫnten of derden, de rapportering en de controle.

  Wilt u weten welke belangrijke wijzigingen dit voor u vanaf 21 april 2013 meebrengt, klik dan op "meer".

 • Nieuwjaarstoespraak 2013

  Voorzitter Edgar Boydens aan het woord.

 • Advocatenrun: wijziging datum

  De Advocatenrun zal plaatsvinden op zondagnamiddag 9 juni 2013.

 • Persbericht: Europese advocaten manifesteren voor Baskische confraters

  De Orde van Vlaamse Balies ondersteunt de oproep van de European Association of Lawyers of Democracy and World Human Rights om vandaag te manifesteren aan de ambassade van Spanje als protest tegen de zeer moeilijke werkomstandigheden van de Baskische confraters.

 • Winnaars wedstrijd Microsoft

  In het themanummer van Ad Rem over IT konden alle advocaten deelnemen aan de OVB-wedstrijd. De Orde van Vlaamse Balies gaf vijf Office Professional 2010 pakketten weg, ter waarde van 699 euro.

  De winnaars zijn meesters Lieven De Graeve (balie Gent), Tom Decaigny (balie Antwerpen), Wim Van Caeneghem (balie Antwerpen), Christophe Coen (balie Antwerpen) en Kristof Swennen (balie Tongeren).

  Proficiat!

 • Persoverzicht 11/01/13 - 23/01/13

  U vindt in de link een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Debatteer mee in het parlement

  Maandagnamiddag 18 maart 2013 organiseren de Orde van Vlaamse Balies en AVOCATS.BE (OBFG) een gezamenlijk congres. "De advocaat in het Parlement: vraagstukken en perspectieven voor morgen". Tijdens dit congres worden 14 positiefrechtelijke onderwerpen belicht en staat de toekomst van justitie centraal.

  Inschrijven kan op het privaat luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies.

 • Schuldbemiddeling - erelonen

  De barema's werden aangepast.

 • Collectieve schuldenregeling - Roeselare - Kortrijk

  Voortaan worden de vorderingen betreffende de collectieve schuldenregeling voor Roeselare toevertrouwd aan de afdeling te Kortrijk.

 • Modellen samenwerkingsverbanden

  Het OVB-reglement samenwerkingsverbanden van 8 november 2006 regelt de samenwerking tussen advocaten en bevat ook bepalingen over de eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

 • Protocol elektronische communicatie met de griffie

  Vanaf 1 maart 2013 geldt voor het hof van beroep en het arbeidshof van Antwerpen een protocol over elektronische communicatie met de griffie. U leest het in de weblink.

Wet Geworden

 • Wijziging erfrecht

  Twee wetten van 10 december 2012 wijzigen het erfrecht.

 • Wijziging bepalingen Gerechtelijk Wetboek

  De programmawetten van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie wijzigen onder meer twee wetten met betrekking tot elektronische procesvoering. Op hun beurt wijzigen deze wetten een aantal artikelen uit het Gerechtelijk Wetboek, die voor de advocaat in de praktijk belangrijk zijn.

Wet in Wording

 • Buitengewone kosten

  De definitie van "buitengewone kosten" in de Wet objectieve berekening onderhoudsbijdragen is mogelijk te strikt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool Gent.

 • Familienaam

  Minister Annemie Turtelboom beantwoordde in de Kamer een vraag over de erkenning van de dubbele familienaam en de wijziging van de naamwetgeving.

 • Voorontwerp Decreet Integrale Jeugdhulp

  De Orde van Vlaamse Balies vindt dat de minderjarige moet worden bijgestaan door een advocaat tijdens het tegensprekelijk debat bij de gemandateerde voorziening.