7 maart 2013 | 8 ste jaargang | nummer 5

Orde in Actie

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Informatie over de rechtbanken en hoven vindt u hier.

 • Oproep kandidaten voor de Federale Bemiddelingscommissie

  De Federale Bemiddelingscommissie zoekt nieuwe vaste en plaatsvervangende leden voor de algemene commissie, de bijzondere commissies voor familiezaken, voor burgerlijke en handelszaken en voor sociale zaken.

 • Gelukwensen aan de nieuwe minister van Financiën - btw op erelonen advocaten

  De Orde van Vlaamse Balies heeft haar gelukwensen overgemaakt aan Koen Geens, nieuwe minister van Financiën, en meteen haar standpunt over een eventuele invoering van de btw kenbaar gemaakt.

 • Indexering gerechtskosten strafzaken

  In een omzendbrief van 31 januari 2013 deelt minister van Justitie Annemie Turtelboom de indexering van de de gerechtskosten in strafzaken mee.

 • Modellen samenwerkingsverbanden

  Het OVB-reglement samenwerkingsverbanden van 8 november 2006 regelt de samenwerking tussen advocaten. Bij een samenwerkingsverband gaat het om een duurzame samenwerking en die is mogelijk onder de vorm van een associatie, groepering of netwerk, al dan niet via een vennootschapsvorm.

Wet Geworden

Wet in Wording

Advocatuur Cross Border

 • Documenting torture in Europe

  Op vrijdag 15 maart vindt in Leuven een conferentie plaats over het Istanbul Protocol van de Verenigde Naties en de World Medical Association, waarin juridische en medische richtlijnen over de opsporing van foltering zijn opgenomen.