18 april 2013 | 8 ste jaargang | nummer 7

Orde in Actie

Advocaat in Actie

 • Mijn cliënt is meer dan een klant

  FVIB (Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen) is enkele dagen geleden, in het kader van het dossier vrije beroepen en wet marktpraktijken, een online petitie gestart. Hiervoor vraagt de FVIB ook steun vanuit de advocatuur.

  Teken nu de petitie op www.meerdaneenklant.be.

 • Advocatenrun: inschrijvingen geopend!

  Op zondagnamiddag 9 juni 2013 organiseert de Orde van Vlaamse Balies de vierde editie van de Advocatenrun, met start en aankomst aan het Koloniënpaleis te Tervuren. De Advocatenrun is een gezellige familiehappening voor advocaten, hun familieleden en kantoormedewerkers, met joggings, wandelingen, kinderanimatie en hapjes en drankjes.

 • Vlaams Juristen Golftornooi

  Sla een balletje op 31 mei in Hasselt.
  Amateur of gevorderde? Dit jaar is er naast het klassieke golftornooi ook aandacht voor de beginners.

  Meer informatie op www.vlaamsjuristengolftornooi.be.

 • De witwascel (CFI) waarschuwt voor financiële stromen uit Cyprus

  Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Cyprus is de bezorgdheid over het risico op het witwassen van geld uit Cyprus sterk toegenomen.
  De witwascel (CFI) vraagt daarom bijzonder waakzaam te zijn voor financiële stromen vanuit Cyprus en stelde een nota op.

 • Muziek in uw wachtkamer ... een dure aangelegenheid?

  Sedert 2000 innen en beheren de beheersmaatschappijen Simim (voor de muziekproducenten) en Uradex (voor de uitvoerders-artiesten) een vergoeding (de "billijke vergoeding") bij beoefenaars van vrije beroepen die in hun wachtkamer muziek afspelen.

  Als aan enkele criteria is voldaan, kunnen zij vrijstelling vragen, zo heeft de commissie Billijke Vergoeding op 8 april 2013 beslist.

 • OVB organiseert: tweedaagse opleiding bemiddeling - 12 juridische punten

  Groei uit tot een excellent conflictoplosser: schrijf u nu in voor deze tweedaagse opleiding en bereid u en uw kantoor voor op de gevolgen van de invoering van de Europese richtlijn inzake bemiddeling. Tijdens de opleiding leert u uw vaardigheden te optimaliseren.

  Voor meer informatie en de inschrijvingsprocedure, klik op "meer".

 • Fiscaal collectief akkoord forfaitaire beroepskosten

  Sinds 13 september 2011 is er een nieuw fiscaal collectief akkoord forfaitaire beroepskosten.
  De schijven van dat akkoord werden opgetrokken van 25 000 euro tot 34 500 euro.

 • Digitale samenwerking advocatuur met Dienst Vreemdelingenzaken

  De Dienst Vreemdelingenzaken vraagt alle advocaten met aandrang zoveel mogelijk digitaal met haar te communiceren.

 • Samenstelling Commissie van advies voor vreemdelingen

  Op 15 april verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving - bibliotheek Antwerpen

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 21 maart tot 17 april 2013.

 • Wijziging Limosa-aangifte

  Het Hof van Justitie oordeelde in zijn arrest van 19 december 2012 dat de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen onverenigbaar is met het door het Europees recht gewaarborgde vrij verkeer van diensten.
  Naar aanleiding van het arrest verscheen deze week in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit dat de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de Limosa-verplichtingen aanpast in die zin dat een beperkter aantal gegevens moet worden meegedeeld.

 • Nieuw wetboek economisch recht

  In OrdeExpress nr. 3 van 6 februari 2013 (8e jaargang) las u al iets over het nieuw wetboek economisch recht waar toen volop aan gewerkt werd. Op 29 maart werd de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het wetboek van economisch recht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Zoals in februari al aangegeven, komt het volledige wetboek tot stand via de techniek van de “aanbouwwetgeving” en zal het uit meerdere boeken bestaan.

  Boek I, titel 2, hoofdstuk 6 geeft de definities eigen aan boek VIII over "Kwaliteit van producten en diensten".

  De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van de wet. Tot die dag blijven de oude wetten en besluiten van toepassing.