2 mei 2013 | 8 ste jaargang | nummer 8

Orde in Actie

 • OVB op de radio

  De voorjaarscampagne is van start gegaan. Op radio 1, MNM, Studio Brussel en Q-music hoort u gedurende twee weken de spotjes van "Een advocaat, beter vroeg dan laat".

 • Hervorming juridische bijstand

  U heeft via de media vernomen dat de juridische bijstand in het oog van de storm staat. De OVB gaat niet akkoord met de actueel gekende voorstellen van de hervorming juridische tweedelijnsbijstand, maar blijft bereid verder te werken aan een grondige hervorming met aangepaste budgetten.

 • Vergoeding telefonische Salduzprestaties 2012

  De telefonische prestaties Salduz 2012 die via een apart budget vergoed werden, zijn vorige week gestort aan de advocaten.

 • Publicatie: Balie – Commentaar Boek III Ger. W.

  Gewezen OVB-voorzitter Jo Stevens, stafhouder bij het Hof van Cassatie Johan Verbist en Isabel Vandevelde, juriste studiedienst OVB, geven in een nieuwe vastbladige publicatie commentaar bij Boek III Balie van het Gerechtelijk Wetboek .

 • Advocatenrun 9 juni 2013: wat is nieuw?

  - kidsrun
  - kindergrime
  - inschrijving via fax of mail ! (niet zoals voorgaande jaren via het privaat luik)

 • Interviews Congres 18 maart op advocatennet.be

  Op 18 maart kwamen zo'n vierhonderd Franstalige en Nederlandstalige advocaten mee debatteren in het Parlement over brandend actuele juridische onderwerpen. Advocatennet.be was erbij en interviewde enkele aanwezigen.

 • Algemene vergadering 24 april 2013

  Wat werd besproken op de algemene vergadering van 24 april 2013?

 • OVB-persoverzicht 17/04/2013 - 01/05/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Informatie over de rechtbanken en hoven vindt u hier.

 • Invorderen van schulden door gerechtsdeurwaarders - parlementaire vraag

  Met de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument heeft de wetgever een einde willen maken aan het sneeuwbaleffect waardoor de kosten van gerechtsdeurwaarders steeds opnieuw de hoofdschuld van de schuldenaar vergroten. In sommige gevallen neemt de hoofdschuld echter tot meer dan 200 % toe. In een parlementaire vraag (nr. 5-2926) heeft de heer Anciaux uitleg gevraagd over de ongeoorloofde praktijken bij de invordering van schulden door gerechtsdeurwaarders.

 • Google Street View - parlementaire vraag

  In een parlementaire vraag van mevrouw Slegers aan de minister van Justitie (nr. 16794) lezen we dat Google in de Verenigde Staten werd veroordeeld voor de schending van de privacy met de GoogIe Street View auto. Die auto verzamelt persoonlijke informatie van nietsvermoedende computergebruikers en kan foto's nemen over 360°. Het is een mobile mapping toepassing en technologie.

 • Controles op vrije beroepen - parlementaire vraag

  De minister van Financiën antwoordt op een parlementaire vraag (nr.17166) van de heer Luk Van Biesen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over controles op vrije beroepen dat de algemene administratie van de fiscaliteit voor het jaar 2013 inderdaad een controleactie heeft gelanceerd voor dienstverlenende vennootschappen en vennootschappen die activiteiten uitoefenen die kunnen worden onderverdeeld bij dienstverlenende intellectuele beroepen.

Wet Geworden