30 mei 2013 | 8 ste jaargang | nummer 10

Orde in Actie

 • De Advocatenrun van 9 juni komt eraan!

  Morgen (31 mei) is de laatste dag van de voorinschrijvingen.
  Zeker doen, want ook het KMI belooft dat het een mooie dag wordt.
  Bij "meer" leest u nog enkele belangrijke tips.

 • Persbericht: Pro-Deohervorming

  Afgelopen vrijdag vergaderden vertegenwoordigers van OVB en AVOCATS.BE met minister Turtelboom. Er zijn enkele concrete afspraken gemaakt en de onderhandelingen gaan verder.

 • 5 maanden later...

  Op 10 januari werd de eerste nieuwe OrdeExpress gelanceerd. Die belandt nog steeds elke donderdag trouw in uw mailbox. Maar welke wondere wereld gaat er voor u open wanneer u op "meer" klikt?

 • Nog plaatsen vrij voor de bijzondere opleiding jeugdrecht 2013-2014 in Brugge

  Vanaf donderdag 10 oktober 2013 gaat voor de zesde maal de "bijzondere opleiding jeugdrecht" van start. Aarzel niet en schrijf u in via het privaat luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies voor de sessies in Brugge. De sessies in Brussel zijn helaas al volzet.

 • Nieuwe leden algemene vergadering VOBA

  Op de algemene vergadering van de OVB van 29 mei 2013 werden vier nieuwe leden voor de algemene vergadering van VOBA verkozen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Informatie over de rechtbanken en hoven vindt u hier.

 • Loonmatiging 2013-2014: gevolgen voor de advocatuur?

  Stafhouder Willy van Eeckhoutte, stafhouder van de Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie, en buitengewoon hoogleraar aan de UGent (Faculteit Rechten, vakken arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht) licht toe wat de gevolgen zijn voor de advocaten van de loonmatiging 2013-2014 (KB van 28 april 2013).

 • Modelbrief verzoek aan onderzoeksrechter voor bijstand navolgende verhoren

  In zijn Valentijnsarrest van 14 februari 2013 besliste het Grondwettelijk Hof dat een aangehouden verdachte steeds kan vragen om bijstand van een advocaat bij het verhoor. Het gaat hier niet enkel om het eerste verhoor: voor latere verhoren kàn steeds recht op bijstand worden verleend. De onderzoeksrechter moet een afwijzing van een verzoek daartoe grondig motiveren.

  De commissie strafrecht en de studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies werkten een modelbrief uit waarmee u de onderzoeksrechter kan verzoeken om te worden opgeroepen voor navolgende verhoren.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Stand van zaken hervorming gerechtelijke arrondissementen

  Meer dan één jaar na de aankondiging ervan in de media is nog steeds geen van de drie wetsontwerpen over de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen neergelegd in het Parlement. De Raad van State toonde zich eerder kritisch.

 • Problemen hof van beroep Brussel

  Door een overvloed aan zaken en een te krap personeelskader loopt de gerechtelijke achterstand zienderogen op bij het hof van beroep te Brussel.

 • Familierechtbanken

  Op 22 mei 2013 heeft de Senaatscommissie voor de Justitie de artikelsgewijze stemming van het wetsontwerp over de invoering van een familie- en jeugdrechtbank afgerond.